A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Midden-Oosten


Midden-Oosten

 Het Licht gaat uit

Het Midden-Oosten was vroeger een zeer christelijke regio met zeer veel Bijbelse plaatsen. Er waren duizenden plaatsen waar het Bijbels geloof wortel had geschoten. In Bagdad stonden eeuwenlang beroemde christelijke universiteiten. Rond het jaar 500 werden in China vele kerken  geplant door Nestoriaanse christenen uit het Midden-Oosten. Honderden jaren namen christenen sleutelposities in in Midden-Oosterse rijken.

Duizenden gelovigen   kon deze kerk bevatten Hier preekte Chrysostemus een groot kansel redenaar

De Haya Sofia werd niet verwoest, maar overgenomen door de moslims. Eerst nog een moskee, daarna een museum

 

 Turkije was erg Christelijk!

 

Turkije had in de elfde eeuw nog bijna 400 bisdommen! In Syrië vrezen christenen vandaag voor hun leven als het regiem van  president Assad ten val komt. In heel het Midden-Oosten staat het christendom onder grote druk, ook in Egypte waar de Koptische kerk zich nog wist te handhaven. Het hele Midden-Oosten was vroeger het levendige middelpunt van een bloeiend christelijk geloof met duizenden kerken, kloosters en kapellen. De omslag kwam in de veertiende eeuw maar de echte verschuiving duurde nog tot  in de twntigste eeuw. In heel het Midden-Oosten ontstond een enorme kaalslag. We hebben geen flauw vermoeden wat de Arabische lente voor de spaarzamelijk overgebleven christelijke kerken betekent, maar nu is de afbrokkeling van het christelijk geloof in heel het Midden-Oosten verbijsterend. Vanuit de hoofdstad van Syrië hebben Paulus en vele anderen het evangelie verkondigd in Europa. In Syrië, Irak en Armenië waren er al bloeiende grote kerken, toen het christendom in Europa nog niet bekend was. Hoe is dit toch gekomen? Een belangrijke oorzaak moeten we zoeken in de vernedering van de christenen in moslimlanden in de zogenoemde djimmi-status Er is ook nog een andere reden.


Armeense bruiloft


De teloorgang van het christendom in het Midden-Oosten heeft vele oorzaken. Daaraan heeft ook bijgedragen de veroveringen van de Arabieren en het feit dat het Arabisch de christelijke taal van het Aramees verdrong

Hierboven zien we een Arabische stad.Zie vooral bij Aramees.In Syrie en in een dorp van Israel wordt nog Aramees gesproken. Veel Arameeers hieldn zich ver borgen in de bergen van Libanon toen de Arabieren kwamen

 

Overname christelijke gebruiken door islam

 

De islam heeft allerlei typisch christelijke zaken overgenomen. Kerken werden hergebruikt zoals de Hagia Sofia in Istanboel. Soms nam de islam typisch christelijke  gebruiken over, zo als het knielen en buigen bij het gebed. In de Koran kregen veel Bijbelse gegevens een plaats, hoezeer ook de oorspronkelijke betekenis werd verbasterd.

 Sluier en preekstoel overgenomen

 

Dat moslima’s een sluier dragen is waarschijnlijk overgenomen van de oosters-christelijke kerken. De mimbar (preekstoel in de moskee) is overgenomen uit de christelijke kerk en de verering van de profeten, heiligen en Fatima gaat terug op christelijke gebruiken en aanbidding van Maria. Een belangrijk element in de kaalslag vanhet christelijk geloof is ook het verlies geweest van het Aramees, de christelijke taal, die door het Arbabisch overvleugeld werd. Philip Jenkins schreef een boeiend boek over de teloorgang van het christendom in het Midden-Oosten. Het heet “Het vergeten christendom’. Het verdwijnscenario is ook voor Europa niet uitgesloten.