A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mohammed en Jezus


.jpg'>

Waarom  is hier een wijngaard  afgebeeld ? De eigenaar had pachters aangesteld Die droegen de pacht niet af. Toen zond tenslotte de eigenaar zijn eigen geliefde zoon

 

Jezus in de Bijbel en ‘Isa’ in de Koran

Vaak worden Jezus en Mohammed met elkaar vergeleken. Het lijkt zo logisch om Jezus en Mohammed met elkaar te vergelijken. Beiden staan aan de basis van twee verschillende religies. Wanneer we  beide religies met elkaar vergelijken,zien we dat Jezus en Mohammed in christendom en islam heel verschillende posities innemen. Het eerste wat ons opvalt is dat Mohammed in de Koran helemaal niet met name genoemd wordt. De islamitische geloofsbelijdenis noemt hem wel in één  adem met God. God is God en Mohammed is zijn profeet.

 

 

Moslims zijn geen Mohammedanen

Moslims geloven niet in Mohammed. Ze hebben daarom liever niet dat wij hen mohammedanen  noemen. Zij zijn geen volgelingen van Mohammed, zoals christenen volgelingen zijn van Jezus Christus. Mohammed maakt geen deel uit van de openbaring.. Jezus maakt wel deel uit van Gods openbaring en de Schnriften getujgen v an  hem. Nergens getuigt de Koran van Mohammed.

 

Jezus en Isa

De islamitische  traditie haalt alles uit de kast om Isa tot grote hoogte te verheffen. Moslims spreken met veel respect over Hem. Ze houden echter halt bij het goddelijke. Isa is wel een groot profeet, maar hij blijft mens. Isa is geen verlosser. De mens hoeft ook niet verlost worden. Isa heeft hem de weg van Allah  gewezen. Isa is niet gestorven voor de zonden van de mensheid en Hij is niet opgestaan. De moslim moet de weg van de zelf verlossing gaan. Allah heeft geen zoon die een goed woordje voor hem doet bij Allah. De moslim kent geen Heiland en Verlosser bij wie hij kan schuilen.

Profeten

God heeft veel profeten gestuurd naar de mensen. Ze hebben zich niet tot Hem bekeerd. Tenslotte stuurde Hij zijn eigen zoon: .Dat lezen we onder andere in Hebr. 1 :1 Jezus heeft daarover ook verteld in een bekende gelijkenis, die ik hieronder afdruk(Luc 10:9-18) Jezus is die Zoon.

Genadige Heer (Bijbeltekst)

Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. 10 Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg. 11 Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld, en nadat ze hem hadden vernederd stuurden ze ook hem met lege handen weg. 12 De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. 13 Toen zei de eigenaar van de wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben.” 14 Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: “Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons.” 15 En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. (Lucas 20:9-18)

========================================

Het gaat over mensen die een wijngaard in pacht hebben en elk jaar de opbrengst moeten afdragen. Ze weigeren de pacht  te betalen. Als de Heer drie knechten stuurt, om de pacht in ontvangst te nemen worden ze mishandeld, onteerd en met lege handen teruggestuurd. Wat doet de Heer nu? Stuurt hij de politie op hen af? Laat Hij hen arresteren?  Nee, Hij stuurt zijn eigen geliefde Zoon. Deze is niet de vierde knecht, die de pachters  komt  waarschuwen..Hij is de geliefde zoon.. Hij betaalt de pacht en de knechten zijn vrij. In de islam is Mohammed de ideale moslim, die het voorbeeld geeft door in de weg van Allah te gaan.

In het christendom is Jezus niet de ideale christen, Hij is de Verlosser en onze Voorspraak.  En de knechts over wie Jezus vertelt, zijn de profeten  die God zond (Hebr. 1 :1)