A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Meden en Perzen


Meden

De Meden woonden ten zuiden vande Kaspische Zee

Geen enkele wet van Meden en Per zen kan worden herroepen (Daniël 6:9)

 

Hier zie je hoofdsteden van de Meden en de Perzen. De Meden waren echte nomaden en zeer snel te paard.  

Wie zijn eigenlijk de Meden? De Meden worden dikwijls in één adem met de Perzen genoemd. Ik denk aan die gevleugelde uitdrukking die ontleend is aan Daniël 6 :9 en 16"Dat is een wet van Meden en Perzen".  Zo'n wet kon niet herroepen worden.

In dit zesde  hoofdstuk gaat het om het uitvaardigen van een wet, die inhield dat ieder die een verzoek tot een god of een mens zou richten, in plaats van tot de koning in de leeuwenkuil geworpen zou worden. Mensen die jaloers waren op de hoge positie van Daniël wilden hem ten val brengen. 

 Ze beseften heel goed dat ze hem alleen maar konden vangen op het terrein van het geloof.

 

Darius de Meder

 

Nu is de vraag: wie is die Darius de Meder over wie we lezen in Daniel 6: 1? 

Hij verkreeg het koningschap over het Perzische rijk na de dood van Belsassar, de koning der Chaldeeën. (met de Chaldeeën worden de Babyloniërs bedoeld) zie Daniël 5:30

 De geleerden weten nog steeds niet wie hij precies geweest is, maar zeker is toch wel dat hij na de verovering van het Babylonische rijk in Babel zijn residentie had en dat hij 120 satrapen aanstelde en boven hen drie rijksbestuurders van wie Daniël er één was. (Dan.  6:3)

 Zeker is ook dat Daniël éérst onderdaan was  van het rijk van Nebukadnezar en daarna van het Perzische rijk, eerst onder het koningschap van Darius de Meder en daarna onder het koningschap de Pers Cyrus.

Maar nu ga ik nog even terug  naar de Meden. Zeg, wat was dat een interessant volk!

Gouden drinkbeker van de Meden

Vóór de Perzen vormden de Meden de grootste macht in Iran.

 Het stamgebied van de Meden en de Perzen lag vroeger ten oosten van de Kaspische Zee. De hoofdstad was Ecbatana, een plaats die de Perzische koningen in de het zomermaanden verkozen nadat ze het Medische rijk hadden geannexeerd. 

Het klimaat was daar niet zo heet als in Babel en Susan.

 De plaats heet nu Hamadan en ligt ten zuidoosten van Teheran. In deze zomerresidentie van de Perzische koningen is ook weer het edict van Cyrus gevonden !! waarin hij toestemming gaf tot de herbouw van de tempel, waartegen de Samaritanen zo fel geprotesteerd hadden. We staan dus dan op bijbelse grond! Dat is heel frappant, niet?

De Meden hebben een dominante rol gespeeld bij de verovering van de steden Assur en Ninevé. Maar nooit hebben de Meden zich willen nestelen op de troon van de Assyriërs.

Als ze een gebied veroverd  hadden trokken ze bliksemsnel weer terug naar hun stamland.

 

  Medische paard

De Medische legers waren ongelooflijk snel en wendbaar.

Ze konden zich zeer snel verplaatsen. Dat kwam omdat de Meden erg bedreven waren in het paardrijden.

De Medische paarden waren zeer beroemd. Zie de  tekening.

Op de reliëfs van Persepolis kun je de Meden ook direct herkennen aan hun kleren.Aan de kleren ken je de man! Ze waren heel anders  gekleed dan de Perzen, die lange jurken droegen.

De Meden die we op de reliëfs zien, zijn gekleed alsof ze zo op het paard kunnen stappen voor een lange tocht. 

Ze dragen broeken en strak sluitende "jakken" van stevig materiaal, waarschijnlijk van soepel leer. De kappen op hun hoofden zijn van vilt. 

Deze hielden de oren bedekt en zo nodig ook een gedeelte van het gezicht.  Een soort bivakmuts dus. Over dit geheel werd een mantel gedragen waarvan de mouwen aan de onderkant waren dichtgenaaid. Een soort wanten dus die ook de handen beschermden tegen de kou.

Alles bij elkaar was dit de typische nomadendracht van het Euraziatische steppengebied van volkeren die te paard grote afstanden aflegden.

Deze kleren waren erg geschikt voor de regio van de Meden waar het in de winter erg koud kon zijn.

Klederdracht van een Medier: korte broek en vilten kap op het hoofd

De mouw kon bij felle kou door de lus over de hand getrokken worden als een soort handschoen

Ook de Perzen hadden  iets van dat nomadische bestaan. Toen Xerxes (de Ahasveros van het boek Esther) de Hellespont was overgetrokken en met zijn gigantisch grote legers in Griekenland was gearriveerd, keken de Grieken hun ogen uit. Zo iets hadden ze nog nooit gezien!

Ze zagen dat de Perzen hun vrouwen hadden meegenomen in reiswagens. Dat konden ze niet begrijpen. 

 Oorlog voeren was toch een mannenzaak.? Dat gold niet voor de Meden en de Perzen. Het meenemen van vrouwen op veldtochten was  een overblijfsel van het  nomadisch bestaan van de Perzen.

Dat was dus kenmerkend voor de afkomst van Meden en Perzen. 

Heel anders dan de Grieken waren ze ook grotendeels analfabeten.  Zelfs koning Cyrus kon niet lezen of schrijven!!

Twee Meden staan aan weerszijden van een Pers. Zie je het verschil?