A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moederverdriet


Moederverdriet

 

 

 

Nain lag dichtbij de ber Thabor. Dat kun je hier heel goed zien.

 

Op Moederdag moeten we ook denken aan het verdriet van vele moeders die een kind hebben verloren. Onpeilbaar verdriet.Ik ga nu combineren met een Bijbelse plaats. Op de voorgrond zien wij de ruïnes van het stadje Naïn.Op de achtergrond  zien we de berg Thabor  Er is in Naïn nu een kerkje gebouwd zoals jullie zien. Hier  vond een dode-opwekking  plaats.  Hij was een jonge man , de enige zoon van een weduwe. Het stadje heet Naïn en ligt 9 km ten zuidoosten van Nazaret.De fundamenten van de stadspoort zijn nog te zien. Als je hier komt, besef je:hier is het gebeurd. Hier heeft het wonder plaats gevonden. Hier vond de ontmoeting plaats tussen de rouwstoet en de honderden mensen die Jezus waren gevolgd. Lucas schrijft: Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een grote menigte ging met hem mee.Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen. (Lucas 7:11) Een begrafenis vond in Palestina plaats in de namiddag van de sterfdag. Er was voor de moeder nog geen tijd om het verdriet te verwerken. De mensen die Jezus gevolgd waren, moeten gezien hebben dat Jezus er kapot van was.Ze moeten gezien hebben hoe Jezus huilde. De Griekse uitdrukking: hij ‘was met ontferming bewogen ‘ komt in de evangeliën  vaak voor, maar wordt altijd van Jezus gezegd en nooit van mensen  Het zien van het verdriet van de vrouw gaat dwars door Jezus heen. Hij wordt er beroerd van. Zo zou je die zin kunnen vertalen. Jezus is altijd het onderwerp van de zin.. Nergens lezen we dat mensen met ontferming bewogen waren van verdriet.  

Verliezen van een kind:ergste

 Voor  sommige moeders schijnt het verliezen van een kind nog erger te zijn dan het verliezen van je man. Het verliezen van een  kind is vreselijk.nog erger is dat als je weduwe bent. En als het je enige kind was, is dat een ondraaglijke last.. Als je als toerist Nain bezoekt ben je ineens bvewust dat hier zo’n weduwe woonde. Als extra zware last komt en voor dergelijke weduwen nog bij, dat je je kostwinner kwijt bent.  

Heer

 Je moet er eens opletten, dat Lucas in vers 13 ineens in plaats van de naam Jezus de titel Heer gebruikt. Niet: toen Jezus haar zag, maar toen de Heer haar zag.Daarvóór en daarna lezen we telkens Jezus.De titel Heer is al een verkondiging. Jezus als de Levensvorst, de overwinnaar van de dood.Vanuit deze geschiedenis mogen we ook denken aan de Paasmorgen!Dit Héér-zijn van Jezus moeten we zien in het licht van de oeverloze ontferming van Jezus met de moeder.Jezus kijkt anders dan wij. Hij kijkt, terwijl Hij "met medelijden bewogen is". 

Onrein

Als Jezus de baar aanraakt, wordt hij zelf verontreinigd. Dit contact met de dood is de ergste bezoedeling volgens de rabbijnen.Het lichaam van de jongen was in een laken gewikkeld. Vrienden droegen de baar en werden gevolgd door ingehuurde rouwklagers.Vrouwen bevonden zich in de staart van de stoet. Hier heeft Jezus de weduwe ook opgemerkt. Van hieruit is hij naar voren gelopen om de baar aan te raken.Opgravingen in Naïn. Bij avond.Vlak bij deze stadsmuur bevond zich de stadspoort waar Jezus de rouwstoet tegenkwam. Op de achtergrond zie je weer de berg Tabor. Jezus had tijdens zijn verblijf op aarde veel aandacht en ontferming  voor vrouwen. Weduwen, prostituees, maar ook vele anderen. Het is mij opgevallen dat Lucas dat vooral wil vertellen aan Theofilus, de hoge Romeinse ambtenaar. In hoofdstuk 7 kom je dan die weduwe tegen en de 'zondares' en in het begin van hoofdstuk 8 weer drie andere vrouwen, namelijk die drie vriendinnen die Jezus en de discipelen met veel liefde verzorgd hebben. uit eigen middelen. Onder haar bevond zich zelfs de vrouw van de rentmeester van Herodes. Voor Theofilus die Lucas om nadere informatie had gevraagd  (Lucas 1:3b)moet dan een openbaring geweest zijn, want in het Romeinse rijk was de vrouw niet in tel. Ze was  een wegwerpartikel en een gebruiksvoorwerp. Een Moederdag kende men niet. .