A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Maranata


 

Hoe moeten we ons de 'wederkomst'  van Jezus voorstellen? In ieder geval overweldigend en grandioos Het Maranata is een bede om de definitieve terugkeer van Jezus voor een totale vernieuwing

 

 

Maranata is geen Bijbelse plaats.  U hebt gelijk. Maar op vele Bijbelse plaatsen hoorde men vroeger het gebed van de vervolgde gemeente:Maranata! Jezus kom toch!Het is het kortste gebed dat we in de Bijbel vinden. Het Aramese woord  betekent: Kom Heer. Daarin ligt alles besloten wat  gevraagd kan worden. Korter kan niet gebeden worden. Het andere uiterste is een ‘omhaal van woorden (Mat.6:7).

S.O.S. 

 

Het woord Maranata is een roep om hulp en geen heidens pressiemiddel op God. S.O.S.  De  vervolgde gemeente is als een schip in nood. En dan seint de marconist de letters S.O.S. als een noodkreet om hulp.”Kom” Dat is ook de roep van de Geest en de roep van de bruid. Als dit gedeelte in de gemeente wordt voorgelezen moet ook de gemeente dit beamen: Amen zeggen. Jezus komt er aan. De gemeente zegt dan:Amen= dat is zo, dat is waar. Jezus komt er aan.

Ik kom er aan

 

De maranataroep is een reactie op het beloftewoord van Jezus.Als de gemeente denkt: komt er nog wat van, van dat Koninkrijk van God? is Jezus antwoord: Ik kom al.Tot drie keer toe zegt de Heiland dit: In Openb.22:7, 12 en 20Ik kom spoedig, Ik kom gauw, Ik kom er aan! Je moet daar niet aan twijfelen. 

Ja

 

Ja Het laatste woord van Jezus en de laatste tekst van het Nieuwe Testament beginnen met het woordje ‘ja’. Het is een ‘ja’ van Jezus. Het is een ‘ja’ tegen deze geschonden aarde, een ‘ja’ tegen  alle ellende, ziekten en dood. Een ja voor een nieuw ongerept bestaan. Ja,Ik kom er aan. Je zou verwachten dat Hij ‘nee’ zou zeggen: jullie moeten het nu maar zelf opknappen. Jullie hebben er een grote bende van gemaakt.”Nee, ik kom niet”. Geen sprake van. Hij zegt: Ja. Het is het ja van Gods oeverloze  genade. Ja, Ik kom al. Mensen trekken vaak de handen van ons af,komen niet en laten ons links liggen. Als we denken: waar blijft Hij toch? roept Jezus ‘Ja, Ik kom al. 

 

 Onvoltooid tegenwoordige tijd

 

 In de laatste tekst van de Bijbel wordt de tegenwoordige tijd gebruikt. Hij zegt niet: Ik zal komen, maar Ik kom. Hij is de altijd Komende. Ik kom er aan. Ik kom al. Johannes heeft de stem van Christus gehoord, Als een echo klinkt zijn felicitatie en excommunicatie.”Gelukkig zij die hun kleren gewassen hebben in het bloed van het Lam (Openb. 7:14)  

 

Maranata 

 

In de Kanttekeningen van de StatenVertaling is dat woordje als een vloek opgevat. Dat is wel begrijpelijk omdat  Maranata (onze Heer komt), wel vaker met anathema(vloek) verward werd. Aanleiding gaf ook wat we lezen  in  1 Kor.16:22 “Indien iemand de Heer niet liefheeft, hij zij vervloekt.” Dat is beslist onjuist. Maranata is geen vloek, maar een bede om het spoedig komen van Jezus. Het is een gebed van Christus’ bruid. En de Bruidegom antwoordt: Ik kom al. Ik kom er aan. Het vreemde woord Maranata is dus een noodkreet van de bruidsgemeente tot haar Bruidgom. Jezus,kom toch. Maak een einde aan al die ellende. Het wordt langzamerhand wel tijd, hoor.