A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tyrus


Prachtig uitzicht op de ruines van de oude stad en de flats van de nieuwe stad

 

 

Alexander liet een dam bouwen tussen de oude stad en het rotseiland. Zo veroverde hij de stad Tyrus. Tyrus werd een machtige en rijke stad door de kolonies(Cartago) en de purpergeverfde stoffen van de textielindustrie. De purperslak werd later vervangen door een plantaardige stof Zie Thyatira

Zo moet Cartago er hebben uit gezien voor de stad verwoest werd door de Romeinen (zie Cartago)

Alexander als jeugdige veldheer. Deze Macedonier veroverde in korte tijd een groot gedeelte van de toenmalige wereld. Hij verbreide de Griekse cultuur en de Girkese taal. Zo kon het evangelie de hele wereld bereiken. De dam die Alexander bouwde kun je nu nog zien

De naam Tyr of Tyrus komt van een Arabisch woord dat 'rots' betekent. De stad ontleent haar naam ook aan de rotsen waarop zij vroeger gebouwd werd. In de oudheid waren er eigenlijk twee steden: Tyrus op het vasteland en Tyrus op de rotsen, ongeveer zeshonderd meter vóór de kust gelegen.

Achthonderd jaar vóór Christus stichtte een groep kolonisten onder leiding van de koningin van Tyrus de stad Carthago in Noord-Afrika.

Al in het Oude Testament wordt Tyrus genoemd door Ezechiël:Mensenkind, zeg tegen Tyrus, de stad die met haar havens de toegang tot de zee beheerst, de stad die handel drijft met verre volken en landen overzee; Dit zegt God, de Heer (Ez.  27:3)

Romeins Hippodroom voor de paardenrennen. Dit was het grootste hippodroom van het Midden-Oosten.Dit is een gedeelte van het hippodroom met in tostaal 20.000 zitplaatsen

Triomfboog van de Romeinen

De tegenwoordige stad is een schiereiland dat als een reuachtige ovaalvormige grote hamer in zee vooruitsteekt.

We lezen in de bijbel hoe de Heer het oordeel zal voltrekken over de hoogmoed van Tyrus

 

Door al het handeldrijven raakte je verstrikt in onrecht en geweld. . . je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt, je had wijsheid en luister verkwanseld. 

 Daarom heb ik je op de aarde neergeworpen, als een schouwspel voor andere koningen. Door je grote schuld, door je oneerlijke handel, waren je heiligdommen ontwijd. . . . "

Het aangekondigde oordeel is gekomen  door  Alexander de Grote, de Macedonische wereldveroveraar. Dat was in het jaar 332 vóór Christus.

Onder de huidige landtong moeten zich nog de resten bevinden van de dam, die Alexander de Grote heeft laten bouwen om de bevolking van Tyrus tot overgave te dwingen.

Toch komt het oordeel over de plaatsen waar Jezus veel wonderen had gedaan maar waarvan de bewoners zich niet bekeerd hadden, veel harder aan.

 Ik denk aan de plaatsen Chorazin en Bethsaïda,  aan het meer van Galilea gelegen, waar Jezus zo vaak de komst van het Godsrijk had verkondigd dat in Hem was gekomen. "Wee Chorazin, wee Bethsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer zijn gekomen. 

Ik zeg jullie: op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie (Matt.  11:21 en 22)

Toch heeft Jezus hier een wonder verricht.

Marcus vertelt hierover (Marc.7:24). Incognito heeft Hij gelogeerd in een huis in de omgeving van Tyrus. Zo goed als zeker in een Joods gezin. In het gastenverblijf op het platte dak. 

Toch was het al gauw bekend, dat die bekende rabbi uit Israël was gearriveerd.

De plaats die in één adem met Tyrus genoemd wordt is Sidon. Daar is eeuwen geleden Alexander de Grote begraven.

 In Istanboel trof ik in het nationale museum de fraaie, uitzonderlijk grote  sarcofaag aan die indertijd in Sidon is opgegraven en de stoffelijke resten bevat  van het lichaam van Alexander de Grote. 

 Het is een schitterend stuk werk in de vorm van een Griekse tempel.