A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabor


 

 Tabor

 

 

Vroeger nam men meestal aan dat deze berg Tabor de berg der verheerlijking was. (Matt. 17 : 1, Marcus 9:2). In de Oosterse Orthodoxe kerken speelt deze berg een grote rol.

Van Jezus als Gods zoon straalt het "Taborlicht" af  zoals vanaf de iconen.

We lezen in de evangeliën dat Jezus zijn drie intiemste leerlingen, Johannes, Petrus en Jakobus  met zich meenam een hoge berg op waar ze helemaal alleen waren.

Toch geloof ik niet  dat de berg Tabor de berg der verheerlijking is geweest.

Marcus noemt de berg hoog, maar zoals u kunt zien is dit geen hoge berg(562 m).

 Op deze heuvel was bovendien in de tijd van Jezus een stad of een vesting gebouwd. Ze konden daar dus niet alléén zijn zoals we lezen bij Marcus.

En tenslotte:in Marcus 9:30 lezen we ook "En zij vertrokken uit die streek en reisden door Galilea.".Die streek is dus eenandere regio dan Galilea! 

Zigzaggend voert de weg ons naar de top van de Tabor

 In de kerk bewonderen we een afbeelding van de transfiguratie, de gedaantewisseling van Jezus. Dat was Gods bemoediging  voor de ingang van Jezus' grote lijden!

Jezus is de Messias, want in Hem worden de wet en de profeten  vervuld.Mozes vertegenwoordigt de wet (tora) en Elia de profeten.