A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Timna - kopermijnen van Salomo


 

Timna

 

 U zult aan niets gebrek hebben. Want de HEER uw God  brengt u in een goed land: een land waar u koper delft uit de bergen. (Deut. 8: 9)

 

 

Ieder noemt ze nu "Salomo's' mijnen, maar uit zijn tijd zijn er geen mijnschachten gevonden. Vele eeuwen  voor Salomo hebben wel de Egyptenaren  daar koper gedolven. Vele votiefstukken zijn er gevonden die zij offerden aan de godin Hathor.

 

“Kopermijnen van koning Salomo” We klimmen met ons gezelschap omhoog tot diep in de mijnen.

Uit dit rotsblok werd het koper gesmolten. Het werd vooral met  bronzen voorwerpen gebruikt

Dit is de Timnavallei, 25 km boven Eilat. Niet minder dan 10.000 mijnschachten zijn hier gevonden. In deze vallei hebben de Israeli's ook een model gemaakt van de tabernakel op originele grootte. Zie bij tabernakel.

In de 13 eeuw (voor Chr) bouwden Egyptische mijnwerkers hier een tempel voor Hathor, de godin van de mijnwerkers. Dat is dus ongeveer 4 eeuwen voor Salomo. Er werd een werkplaats gevonden waar allerlei figuren en lichaamsdelen van koper gemaakt werden als votiefoffers voor Hathor.

B eeld van godin Hathor. Op haar hoofd draagt ze de zonneschijf, ingeklemd tussen de hoorns van een koe 

     

Timna ligt ongeveer 30 km ten noorden van Eilat, de meeste zuidelijke plaats van Israël .

 We bevinden ons hier in de Negevwoestijn. Al in de dertiende  eeuw v. Chr. hadden de Egyptenaren hier een koperindustrie.

Koning Salomo schijnt hier koper gewonnen te hebben voor de bouw van de tempel in Jeruzalem. Dit is niet zeker.Je kunt tegenwoordig met de auto tot vlakbij de zogenaamde ‘zuilen van Salomo’komen.

Het zijn roodachtig gekleurde rotsen die een fascinerend schouwspel bieden!

De plaats van de smeltovens voor het proces om koper te winnen kun je nog duidelijk herkennen. De ‘slakken’ en de scherven liggen nog overal verspreid.

Een van de beroemdste vondsten van Timna was het heiligdom van de Egyptische godin Hathor.  

Het gezicht van deze godin werd afgebeeld als een koe. Eeuwen later, toen de Egyptenaren hier niet meer de baas waren, werd het een heiligdom van de Midianieten.

Waarschijnlijk was dit heiligdom een tentheiligdom, zoals we ook hebben leren kennen uit de traditie van het Oude Testament..

 Men vond niet alleen gewijde stenen, maar ook een zwaar geweven  doek uit wol en linnen.

In het allerheiligste werd een beeld van een slang met een vergulde kop gevonden.

 Bij de Midianieten speelde de slang kennelijk een rol in het cultisch gebeuren.

Ook het Oude Testament kent een dergelijke traditie in het verhaal van de koperen slang (Nu.21:4-9)

In Exodus 3 lezen we hoe de openbaring van God als JHWH (Ik ben die Ik zal zijn) plaats vond in het land Midian bij de berg Hore

Elders heb ik er op gewezen dat de berg Horeb in Midian gezocht moet worden en niet dezelfde berg is als de Sinaï. Zie bij Horeb.

Het was dus in deze omgeving dat Mozes de kudden van zijn schoonvader Jetro weidde (Ex. 3:1) en hij zijn vrouw Zippora leerde kennen.