A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Troon Hebreeen


 

 

 

 

Troon /Hebreeën Laten we dus zonderchroom naderen tot de troon van de Genadige  (Hebr.4:16)

Wolken zijn in de Bijbel symbolen van Gods verhulling en onthulling.Bij de hemelvaart lezen we een wolk nam Hem weg. Maar Hij zal terugkomen op de "wolken des hemels"

 

Je moet de Bijbel lezen met de ogen van de geadresseerde lezers. Dan kun je een stukje uit de Bijbel pas goed begrijpen. Als de schrijver aan de Hebreeën schrijft dat we zonder enige schroom mogen naderen tot Gods troon, waar Hij als koning regeert, dan  kan dit voor de oosterling onbegrijpelijke  taal zijn en  volkomen onwerkelijk. Voor de koning verschijnen was angstaanjagend.

 

Geen democratische koning

 

Het beeld dat wij van een koning hebben is een democratische koning. We zien onze koning op de fiets stappen en meedoen met spellelletjes op Koningsdag. Voor de oosterling van vroeger was de troon van een  koning of keizer angstaanjagend en angstaanjagend was het  om voor de koning te verschijnen. Paulus moest voor de keizer verschijnen. Reken maar dat Paulus daar ontzettend tegenop heeft gezien. De keizer kon met een vingerknip over je leven beschikken.  Je kreeg hartkloppingen als je voor hem moest verschijnen. Denk maar ook  maar eens aan koning Herodes de Grote die groot was in wreedheid.

 

Koning Herodes

 

De  Joodse christenen aan wie de Hebreeënschrijver schreef, waren zich dat goed bewust. Hij heeft immers heel veel onderdanen naar willekeur uit de weg geruimd. Ook familieleden en zelfs zijn eigen vrouw Marianne. Kijk maar eens naar de krant die ik met hulp van de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem gemaakt heb; Judea Post,” 4v.v.Chr, Het artikel luidt:”Herodes is dood”.  Hij was een wrede koning. Als je voor die koning moest verschijnen, moest je wel huiveren van angst.

Voor  God verschijnen?

 

De afstand tot de heilige God is natuurlijk  nog veel groter. Tot God naderen? dat durft toch geen mens? De Bijbelschrijver zegt:”Laten we toch maar zonder enige schroom naderen tot de troon van de heilige God”.

Waar haal ik de vrijmoedigheid vandaan?  Dat lezen we in Hebr. 4:14: We hebben een hooggeplaatste hogepriester in de hemel,De Hebreeën schrijver zegt: Kom maar gerust en ga achter Jezus Christus aan.

 Onze hogepriester is uniek

Hij brengt je bij de Genadige  God.  Daarom wenkt Vaders hand al van verre. Hij wil niets liever dan je overstelpen met genade. Het is gewoon een verkwikking om alle pijn en schaamte voor Hem neer te leggen. Alle beklemdheid valt nu weg. De troon van God is een genadetroon. Dat hebben wij uitsluitend te danken aan Christus, de volmaakte hogepriester(Hebr,5)

“Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. 8 Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. 9 En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, 10 omdat God hem heeft uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek dat was”. (NBV)

Er loopt een Bijbelse lijn van de troon van de koningen van Israel naar de troon van God .Als een koning de troon beklom mocht hij namens God regeren. Mieke van de Brink in het Ned Dagblad.heeft dit duidelijk uitgelegd. Daarom neem ik hier een stukje van har over

 

 

 

Psalm 2

 

Hebreeën 5:5

Mijn zoon

Christus heeft zich de eer hogepriesterte worden niet zelf verleend,dat deed degene die tegenhem zei: ‘Jij bent mijn zoon, ikheb je vandaag verwekt.’Psalm 2 is een koningspsalm. Alseen koning de troon bestijgt, maghij namens God gaan regeren, endaarom noemt God hem vanafdat moment zijn zoon. Dat is eeneretitel die ook een grote vertrouwelijkheiden nabijheid aangeeft.En de psalm laat het wel zien:wee degene die in opstand durftte komen tegen de HEER en zijngezalfde! Kus vol eerbied zijn zoonde voeten, want anders …Ja, het is goed te begrijpen dat deeerste christenen Psalm 2 graagzongen als ze aan Jezus Christusdachten. Voor Hem was die titel‘zoon van God’ veel meer dan eentitel – Hij was van eeuwigheid afal in een diepe eenheid aan Godverbonden.En hoe warm klonk het als Hij Godzijn Vader noemde (ND Stilgezet 5mei 2014)…      =======