A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tom Wright Verrast door hoop


Wright Tom  Verrast door hoo

Maria Magdalena herkent Jezus

Hoe moeten we ons de wederkomst van Lezus voorstellen?.

Zie ook bij ONDERWERPEN Tom Wright helpt bij geloven ( direct na Toekomstverwachting)

Zo als Maria Jezus herkende, zo zult u uw geliefden herkennen op de dag dat Jezus terugkomt. Onze wereld wordt dan gezuiverd.God laat niet los wat zijn hand begon.We zijn op weg naar de grote re-creatie,de komst van de Bruidegom Uw man , uw vrouw komen tereug. Maar dan met een niew lichaam.Wij zijn verrast door deze hoop 

 

Waar hopen christenen eigenlijk op? Op het verlaten van deze slechte wereld om naar de 'hemel' te gaan? Dat het 'koninkrijk van God' op aarde steeds verder zal groeien?  Dat we gezond en gelukkig zullen worden? Dat ik in de hemel kom?Maar wat heb ik aan een gezond lichaam in de hemel?Wat bedoelen we met 'de opstanding van het lichaam', en hoe is dat te rijmen met het populaire idee van op de wolken zitten en harp spelen? Wie gelooft die flauwe kul nog? En hoe beïnvloedt dit alles onze manier van leven hier en nu?

Tom Wright

Tom Wright is een van de meest gezaghebbende theologen van deze tijd. Hij behandelt bovenstaande vragen in zijn boek “Verrast door hoop”. Hij schetst de huidige verwarring over toekomstverwachting in zowel kerk als wereld. Daarna legt hij uit waarom christenen geloven in de lichamelijke opstanding van Jezus zelf, onderzoekt hij de Bijbelse hoop op 'nieuwe hemelen en een nieuwe aarde' en laat hij zien hoe de 'wederkomst' van Jezus en de uiteindelijke opstanding in die grotere voorstelling thuishoren, samen met de tussenliggende hoop op 'de hemel'. Ook veel christenen hebben over deze dingen vaak maar heel vage en soms ronduit onbijbelse gedachten.

Herschepping  en ons aandeel

Wright toont overtuigend aan dat wat we geloven over het leven na de dood direct invloed heeft op wat we geloven over het leven vóór de dood. Want als God van plan is om de hele schepping te vernieuwen – en als dit al begonnen is met Jezus' opstanding – dan kan de kerk niet slechts 'zielen redden'. Dan moet ze anticiperen op de uiteindelijke vernieuwing door voor Gods koninkrijk aan de slag te gaan in de wereld, door al in dit leven liefde genezing en hoop te brengen. Dit boek zal allen die geïnteresseerd zijn in de zin van het leven en de toekomst van de mensheid verrassen en verheugen.

Tom Wright is bisschop van de Anglicaanse kerk te Durham. Hij schreef veel boeken, waaronder eenvoudig christelijk en een serie met praktische uitleg van het Nieuwe Testament.

Jezus’ come back’

God is verschillende keren een project gestart. Eerst met Adam, Dat liep verkeerd af,daarna met Noach, Daarna met Abraham, toen met Mozes ,maar telkens mislukte het  verlossingsplan. Ten lange leste begon Hij een heel nieuw project via  Jezus opstanding.   Als wij door het geloof participeren in Christus’  opstanding, dan participeren we  aan het nieuwe Rijk van God en de nieuwe schepping. Het gaat er om of we “In Christus” zijn. Dan hebben we in principe ook al deel aan de nieuwe schepping. Dan  participeren we al aan het Koninkrijk vanGod.

Lange adem

Alle Christusgelovigen zullen hun dierbare overleden  gelovige verwanten onmiddellijk herkennen. Ze zullen hen om de hals vallen en totaal verrast zijn.  Wat heb ik je gemist! Wat geweldig dat jij ook hier bent op de nieuwe aarde!Waanneer  zal dat gebeuren? Dat zal gebeuren bij de come-back van Jezus. Hoe weten we dat zo zeker? Omdat Jezus is opgestaan. Zoals Maria Magdalena Jezus direct herkende na zijn verrijzenis, zo zullen wij hen herkennen  ook al hebben ze een nieuw lichaam gekregen.. Wanneer zal dat gebeuren? Direct al in de hemel? Dat zal gebeuren bij de terugkeer van Jezus. Dat duurt wel lang hoor We wachten al 2.000 jaar, In de gelijkenis van de tien bruidsmeisjes heeft Jezus al verteld,dat we veel geduld moeten hebben. Wanneer komt de Bruidegom toch om zijn bruidsgemeente  mee te nemen naar de bruiloftszaal van de nieuwe aarde en een nieuwe lichamelijkheid? Wanneer komt dat koninkrijk van God op deze aarde?

Voor wie gaan de poorten van de bruiloftszaal open in de gelijkenis van de  tien bruidsmeisjes? Voor hen die de Bruidegom verwachten. Voor hen die  uitgekeken hebben naar de komst van de hemelse Bruidegom. lAnders gezegd: voor hen die ‘in ‘Christus zijn’ .Wie ‘in Christus is’ ,is al vrijgesproken, is al geheiligd  is al verzoend met God’

Het gaat niet om de hemel. Het gaat om het Koninkrijk. De nieuwe schepping is al begonnen toen Jezus opstond uit het graf.