A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tovenarij


 

 

De toverstaf in Egyhpte had de vorm van een slang

De tovenaar maakte dikwijls gebrujik van magie Zie  de twee bestanden over magie: Magie in de Bijbel en Magie in Egypte en kijk  ook eens bij Amuletten  Daar zien we zien we hoe magie gebruikt wrd. Op dit amulet  zien we dat ook Israel vaak gebrujik maakte van magie.

 

 

  

Staf van Mozes en de staven van de magiërs.

 

In  Exodus 7 lezen we hoe Aäron zijn staf neerwierp voor de farao en hoe  deze staf een slang werd. Wat bleek nu al heel gauw? Wel, dat de Egyptische magiërs door hun toverkunsten hetzelfde konden doen. Door het uitspreken van toverformules werden hun staven ook slangen. In het genoemde museum te Leiden kun je zo’n toverstaf zien. Hij is van brons gemaakt en hij kronkelt als het ware  over de vloer. Ik probeer nog een foto van die slang te krijgen. Hoe liep het nu af bij de farao? Dat lezen we in Ex. 7: 12.De staf van Aäron verslond de staven van de tovenaars.

 

Niet de toverstaf, maar de staf van de profetie verlost

 

De schrijver heeft een boodschap! Mensen die vandaag zijn opgegroeid bij de natuurwetenschap en het rationalisme van de Verlichting, hebben moeite met het verhaal uit Exodus 7. Dat kan toch nooit gebeurd zijn? Ze nemen echter niet de moeite  de context van dit verhaal te begrijpen. Maar God heeft zich niet aangepast aan de moderne wetenschap, maar aan de belevingswereld van Israël in Egypte.

Je moet je voorstellen dat heel de Egyptische samenleving tot de kleinste dorpjes toe doordrenkt was van de magie. Overal kon je de magiërs en priesters met hun toverstaven tegenkomen. In de belevings-en voorstellingswereld van het oude Israël namen zij een zeer grote plaats in. Bij het bewerken van je land, het zaken doen, het bestrijden van overstromingen en ziekten, overal had men de hulp van de tovermannen nodig. Zelfs op je sterfbed  had je de magiërs  nodig om je met behulp van de dodenboeken te kunnen voorbereiden op je reis naar de onderwereld. Heel het leven werd geleid en bedreigd door bovennatuurlijke machten en goden. De enige mensen die op die machten invloed konden uitoefenen waren de  tovenaars met hun bezweringsformules en toverstaven. Ze hadden daardoor niet alleen grote macht, maar zij hadden daarom ook veel gezag. 

Twee  bejaarden bij de farao

 

 En dan  verschijnen daar twee stokoude mensen, van 80 en 83 jaar aan het Egyptische hof (Ex 5:1). Ze  vragen audiëntie aan bij de farao. Het zijn schaapherders nota bene. Zij hebben  het meest verachte en verachtelijke beroep dat de farao kent.

Geen wonder als de hovelingen van de farao  wel vreselijk hebben moeten lachen.

 

 

Staf van de profeet contra de toverstaf

 

 

Geen wonder dat de farao vraagt of zij zich kunnen legitimeren.

 Doet u eens een wonderteken!

Wat is uw legitimatiebewijs?

We moeten ons afvragen; welke bedoeling heeft de auteur gehad toen hij dit verhaal opschreef? 

In de eerste plaats heeft hij willen vertellen dat het de HERE God is geweest die zijn volk uit de macht der farao’s heeft verlost.

Ze hebben  niet zichzelf bevrijd door hun militaire macht of door hun aantal. Ze waren immers maar een klein volkje. En het enige wapen dat hun leiders Mozes en Aäron bij zich hadden was een herdersstaf.

De staf van Mozes was symbool van het Woord van God. Mozes was immers een profeet.

 De profeet moest het met zijn herdersstaf opnemen tegen de toverstaven van de magiërs.

 

De staf van het Woord

 

De auteur van Exodus heeft een boodschap. Hij wil zeggen dat God zijn volk niet verlost door militair geweld van strijdwagens, maar door te vertrouwen op  de beloften van God,, op de staf van zijn Woord.

De schrijver vertelt dat de staf van Aäron alle andere staven verslond.

 De bedoeling is duidelijk; De schrijver wil zeggen dat het de God van Israël geweest is die Israël uit de slavernij van de farao heeft gered.

“Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land  Egypte,uit het diensthuis, geleid heb (Ex.20:1).Wij hebben de neiging historisch getinte vragen te stellen:wie was die farao en hoe  heeft alles precies plaats gevonden?  De schrijver heeft vooral  die andere, diepere dimensie op het oog:God heeft zijn volk bevrijd op zijn unieke wonderbaarlijke manier.

    Inhoudskopierechten worden uitgegeven door Reinier van den Berg of Stichting Nederlandse Volkszending