A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tempelberg/Afgegraven


 

Hier worden de artefacta onderzocht, bijna 400 meter    ten oosten van de tempelberg

Tempelberg in het jaar 1892!

Tempelberg vandaag. Hier stond de tempel, die Jezus ook bezocht heeft. Archeologen nemen aan dat hier in de eerste eeuw ook christelijke kerkjes gstaan hebben. Hier vond men o.a. olielampjes met het opschrift "Jezus is het licht der wereld'

 Wist u dat de laatste jaren er een gigantisch groot archeologisch onderzoek plaats heeft gevonden en nog steeds plaats vindt in de aarde van de tempelberg? Duizenden vrijwilligers doen hier aan mee. Men heeft al tienduizenden artefacten gevonden. De onderzoekers zijn razend enthousiast! Wapens, diverse soorten juwelen en aardewerk heeft men gevonden, waaronder een handvat met de woorden ‘je melech’ (voor de koning). Dat stuk aarde werk behoorde aan koning Hizkia (723 -693 v. Chr.).Enkele voorwerpen dateren uit de tijd voordat de Israëlieten  onder leiding van Jozua het land Kanaän veroverden. Die voorwerpen bevonden zich in honderden kubieke meters aarde van de tempelberg. 

Kidrondal

 ’Mochten de Joden dan zo maar de tempelberg afgraven? Nee, natuurlijk niet, dat zouden de moslims nooit hebben toegestaan. Het gaat om aarde die de Fatimiden in de elfde eeuw uit verschillende delen van de tempelberg naar de zuidoostelijke hoek van de tempelberg hebben gebracht. Eeuwen lang heeft die grond met duizenden resten van gebruiksvoorwerpen uit de tijd van Israël  daar gelegen. Totdat.... totdat in 1999 moslimautoriteiten de daar gestorte grond lieten afgraven voor de bouw van een nooduitgang van een inmiddels gebouwde moskee. Ze stortten de grond in de Kidronvallei  ten oosten van Jeruzalem. Die was toch diep genoeg. Zonder enige respect voor de overblijfselen van een indrukwekkend Joods verleden, schoven de bulldozers deze aarde met haar kostbare schatten naar de Kidronvallei.  

Moslims geen belangstelling

 De moslims hadden geen enkele belangstelling voor de resten van een eeuwenlange Joodse geschiedenis. Rigoureus werd de aarde, gemengd met puin, ruis en gebroken aardewerk van de tempelberg opgeruimd. In nog geen week was het karwei geklaard tot verbijstering van de Joodse archeologen. Voor die ‘Joodse troep’ hadden de moslims geen interesse en de Israëlische archeologen mochten de weggevoerde grond onderzoeken. Ze brachten de grond  naar het Zurimpark ongeveer 400 meter ten oosten van de Tempelberg. En daar begon het jarenlange onderzoek. 

De voorhoven

  Weet u  wat ik  zo boeiend vind? Dat we nu kunnen bewijzen hoe de voorhoven van de tempel, waar Jezus zo vaak verbleef en het evangelie verkondigde, geplaveid  waren. Dat was gebeurd met de zogenoemde ‘opus sectile’. Het waren tegels die gemaakt waren met een uit het Romeinse Italië geïmporteerde techniek.  Ik geef u hier een voorbeeld. Het waren gekleurde tegels in verschillende  vormen gebroken om er rijk gekleurde vloeren mee te maken. Koning Herodes liet deze vloertegels gebruiken op verschillende plaatsen in het land. Het ging om diverse soorten kleurrijke gesteenten, die in allerlei  vormen gesneden werden. Ook zijn  er lampen gevonden uit de vroeg christelijke tijd  met het opschrift:’Jezus is het licht der wereld’. 

Typologische methode

De datering geschiedt  via de typologische methode. Dat wil zeggen dat de archeologen ze vergelijken met artefacten die er gelijk uitzien en in hun historische context zijn gevonden. Zo doet men bijvoorbeeld met de 6000 munten die men gevonden heeft Ook zijn er vele zilveren ‘halve sikkels’ gevonden die ons herinneren aan de wisselaars in de tempel, die Jezus omver wierp. De pelgrims kochten deze bij de geldwisselaars om ze weer in te leveren als tempelbelasting.