A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tempelberg


 

Haram al-Sharif 

Voor de ingang van de Tempelberg, bij de Mughrabi-poort staat een bord van het hoofdrabbinaat met de waarschuwing dat Joden de berg niet mogen betreden. De reden is dat het onbekend is waar het heilige der heiligen zich precies bevond.

 Tempelberg is voor joden, christenen en moslims

Heilige plaats

 

Links op de tempelberg zien we de Al-aqsamoskee en rechts de Rotskoepel.

Deze foto is vanuit het zuiden genomen. Helemaal rechts bevinden zich de meest recente opgravingen.

Nogmaals de tempelberg

Plaats in de beek Kidron  waar opgravingen verricht zijn en men in oktober 2009 afgodbeeldjes gevonden heeft die ons herinneren aan de reformatie van Josia (2Kon. 23:12) Wat we hier zien is het puin dat moslims daar gestort hebben, zonder enige historische interesse voor wat daar door koning Josia was  gedumpt. Vijf jaar hebben archeologen hier gewerkt en in oktober 2009 verrassende vondsten gedaan uit de tijd van koning Josia

 

De Tempelberg of de berg Moria is een heuvel in het oosten van de oude stad van Jeruzalem

Op deze heuvel stond tot het jaar 70 de Joodse tempel. Sinds de 7e eeuw staan op dezelfde plaats twee belangrijke islamitische heiligdommen: de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee

Deze moskee is de grootste moskee van Jeruzalem en biedt plaats voor 5.000 mensen.

 Daarmee is het gebied van de Tempelberg na Mekka en Medina, de heiligste plek van de islam.

Voor ons christenen is de Tempelberg natuurlijk ook belangrijk omdat Jezus hier heel dikwijls kwam om met de bezoekers van de tempel te praten.

 Door deze drie claims is de Tempelberg de meest omstreden vierkante kilometer ter wereld.

Aan de westelijke zijde van de Tempelberg ligt de Westmuur (ook wel Klaagmuur genoemd), het laatste (zichtbare) restant van de tempel van Herodes.

Dit is dus de derde tempel, want na de ballingschap herstelden Ezra en Nehemia  de door Nebukadnezar verwoeste tempel van Salomo (tweede tempel)

Op deze plaats zeggen  Joden, afkomstig uit de hele wereld, al bijna tweeduizend jaar gebeden op, onder andere voor de wederoprichting van de Tempel.

 De orthodoxe Joden betreden de Tempelberg zelf niet  omdat dan het risico bestaat dat men op de plek komt waar eens het Heilige der Heilige was. Alleen de hogepriester mocht hier slechts één keer per jaar komen om het zoenoffer te brengen.

De Tempelberg is ook de plaats waar Abraham  bijna zijn zoon Izaak geofferd heeft ( Gen. 22)

 

Volgens de moslims ging het  om de binding van zoon Ismaël.De Temeplberg wordt in de bijbel voor het eerst vermeld in het boek  II Samuël.Daar lezen we dat de Jebusiet  de plek Arauna gebruikte voor  het dorsen van zijn graan..

Het koren werd daarbij omhoog geworpen en de zwaardere korrels vielen naar beneden en het kaf werd door de wind weggeblazen.

 David kocht de plaats van hem om er een altaar op te richten. Later bouwde Salomo er de eerste tempel

Hier vlakbij  lagen nog twee belangrijke  heuvels of kleine bergen: de berg Sion, waar het oude Jeruzalem van David en Salomo lag.

Vandaag  ligt hier het Joodse kwartier van de huidige oude stad. Een andere berg hier vlakbij was de Olijfberg.