A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thyatira .


 

 Thyatira

 

Maar Ik heb tegen u, dat ge de vrouw Izebel laat begaan (Openb.2:20)

 

Dit is de kerk van Thyatira. Hij wordt niet meer gebruikt.

 

Akhisar, het vroegere Thyatira Kerk op de achtergrond

Op dit bord zie je dat in het vroegere Thyatira vanaf de 2e tot de 6 e eeuw hier een  basiliek stond.

 Herinnering aan Thyatira

Als we van Pergamum naar Akhisar – het bijbelse Thyatira – rijden, is er bijna geen verkeer op de weg.

Het is de eerste dag van het vier dagen durende grote offerfeest van de moslims, het zogeheten Kurban bayrami.

Men viert het feest van Abraham die bereid was het dierbaarste dat hij bezat, zijn eigen zoon, te offeren. De meeste moslims denken dat het Ismaël was, maar in de Koran wordt geen naam genoemd. De scholen zijn gesloten.

 Iedereen is in gedachten bij  het heiligdom in Mekka.

We zien dat de straat naast de ruïnes van de oudchristelijke basiliek rood gekleurd zijn van het schapenbloed. Sommige schapen zijn fraai versierd. Als het offerdier geslacht is, wordt het verdeeld. 

Een derde houdt men in eigen gezin en twee derden wordt verdeeld onder de armen.

We stappen over de plassen bloed heen en gaan een theehuis binnen. 

 Er zijn (zoals meestal het geval is) alléén mannen.  Ze staren dromerig voor zich uit.  Enkelen roken een waterpijp.  Sommigen spelen een partijtje "Tavla" een geliefd  dobbelspel. 

 Er is geen spoor van luxe in het vertrek. We gaan zitten en kijken vanuit het theehuis naar de ruïnes van de oude kerk van Tyatira aan de overkant van de straat.

Lydia de purperverkoopster

Mijn vrouw leert in deze plaats hoe je stoffen moet verven.

Hier heeft zij dus gewoond en gewerkt! Zij  was de eerste Europese vrouw die op de zendingsreizen van Paulus tot bekering is gekomen.

Paulus heeft Lydia dan ook niet in Thyatira ontmoet, maar in Filippi, dat in Griekenland lag. 

Lydia was vanuit Asia naar Filippi gekomen om daar de purperen wollen kleding, die men in Thyatira had gemaakt, te verkopen.

Waarschijnlijk had zij daar een filiaal.  Purperen mantels waren in die tijd erg duur.

Ze waren een sieraad voor vorsten en hoge officieren van het Romeinse leger van wie er velen in Filippi woonden.

Vele veteranen hadden zich daar gevestigd vanwege de privileges die zij daar van de keizer hadden gekregen.

De soldaten bij het kruis  hebben Jezus ook een purperen mantel om gedaan om   Hem te bespotten. [1] Lydia zal een welgestelde zakenvrouw geweest zijn. Daarom kon zij ook Paulus en zijn reisgenoten

 gastvrij onthalen. [2] Reeds vóórdat zij Paulus ontmoette was zij een vrome vrouw.

 Ze behoorde tot de kring van hen "die God vereerden",  de Godvrezenden, een grote kring van mensen die meeleefden met de diensten in de synagoge.

Zij voelde zich ook aangetrokken tot het volk van Abraham en tot de God van Abraham.

Purper

In de textielstad Thyatira waren veel wolweverijen en wolververijen.

 Men bereidde  de purperen kleurstof niet (zoals men gewoonlijk in Tyrus deed) uit het sap van gestampte purperslakken, maar uit de wortel van de  meerkrabplant.

De wevers en de purperververs waren verenigd in een gilde.

Dit was een vakorganisatie die altijd aan een zekere afgod gewijd was. Regelmatig werden er gildenfeesten  georganiseerd. Bij zo'n feest werd er een offermaaltijd gehouden ter ere van de beschermgod van de bond.

Zo'n offermaaltijd eindigde altijd in een grote slemppartij, want er werd in die kringen  veel gedronken.

Natuurlijk waren daar ook mooie meisjes van lichte zeden aanwezig.  Als de drank en de ritmische muziek de gildenbroeders tot extase had gebracht, was men in staat "de diepten des satans" te kennen. [3]

Izebel

Nu was er in de gemeente een vrouw die zich profetes noemde. Haar aanhangers probeerden de christenen over te halen aan deze gildenfeesten mee te doen.

De volgelingen van deze vrouw  worden "haar kinderen" [4] genoemd.

Ik vermoed dat zij    afkomstig was uit de kring van aanbidders van de heidense godin Cybele[5]

Ook Montanus was door hem beïnvloed, een bekeerde priester uit deze kring die bijna een eeuw later leefde en de geestelijk leider was van de sekte van de Montanisten.

Bij de eredienst van Cybele oefenden ook de ritmische muziek, de extase en de roes een grote aantrekkingskracht uit. 

 In ieder geval liet de gemeente genoemde 'profetes' begaan. Ze greep niet in. 

Economische motieven zullen daarbij wel de doorslag gegeven hebben. 

De verhoogde Heer verwijt de gemeente gebrek aan tucht: Ik heb tegen u dat ge de vrouw Izebel laat begaan

 De offers die gebracht werden tijdens de offermaaltijden van de gildenfeesten waren niet de offers die God vroeg.  God had  het offer van Abraham niet nodig. 

God zou Zelf voor een Offerlam zorgen.  Jezus Christus! Alleen zijn bloed reinigt van alle zonde!


  • [1]Matth.  27:28
  • [2] Hand.  16:15,40
  • [3] Hand.  2:24
  • [4] Openb.  2:23
  • [5] Het centrum van de eredienst van deze godin lag dichtbij Thyatira en de invloed van de Frygische godin was in deze regio altijd groot geweest.