A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tarsus/Paulus


 

 Tarsus/Paulus

Ik ben een jood uit Tarsus, burger van een welbekende stad in Cilicië (Hand.  21:39)

 

Tarsus was indertijd gesticht door Griekse (Ionische) kolonisten en lag aan de rand van het Taurusgebergte

 

 

 

Zie vooral bij Onderwerpen Paulus Leven en werk

Tarsus was eeuwen geleden een wereldstad. Ze was een knooppunt tussen de Grieks-Romeinse cultuur van het Westen en de Semitisch-Babylonische cultuur van het Oosten. In het Cilicische Tarsus woonden veel joden. 

 In Jeruzalem was er zelfs een synagoge van Grieks sprekende joden uit Cilicië. 

Paulus jeugd

 Paulus zal als kleine jongen met zijn vader vaak gelopen hebben op het schildwachtenpad van de zuidelijke stadsmuur want van dááruit had je een schitterend uitzicht over de stad en de haven.

Tientallen tempels, paleizen, theaters en sportscholen strekten zich uit in de richting  van de noordelijke horizon, waar hoge gekartelde bergkammen zich verhieven, bekroond door de besneeuwde toppen van het Taurusgebergte.

 In het Aramees met een Galilees accent zal zijn vader hem attent gemaakt hebben op allerlei interessante gebouwen van de stad.

Als hij onder vrienden was praatte Paulus het liefst in het Grieks, maar met   zijn volksgenoten sprak  hij bij voorkeur de taal van het volk en dat was ook de taal van Jezus.

 Hebreeuws was de heilige taal[1] Het was de taal van de schriftgeleerden.  [2]

Vanuit het schildwachtenpad op de hoge stadsmuur kon je heel in de verte de hoge bergen  zien, waardoor de beroemde karavaanweg naar Efeze liep.

 

Bergpas

Deze weg liep door een heel smalle bergpas die de Cilicische Poorten werd genoemd.

 Ik vind de weg over deze bergpas nog steeds bijzonder smal.  Aan beide kanten van de weg kijk je in een diep ravijn.

Over deze bergpas  is ruim 2300 jaar geleden ook Alexander de Grote getrokken van uit  Macedonië naar het Oosten.

Hij was de man die de Griekse cultuur in dit gebied heeft gebracht.

 Deze vermengde zich met oosterse elementen en zo ontstond het Hellenisme. Als je over land naar Jeruzalem reisde moest je altijd over die pas trekken.

 Ik vermoed dat Paulus meestal de zeeroute heeft gekozen.  De afstand tussen Tarsus en Jeruzalem bedroeg toch altijd nog 720 km. Hij zal verschillende keren die reis gemaakt hebben.

Gamaliel

Hij heeft immers  enkele jaren bij Gamaliël gestudeerd. [3]

Met het schip voer hij dan tot Caesarea  aan de zee (de residentie van de stadhouders Pontius Piltus, Felix en Festus onder anderen) en vervolgens ging hij naar Jeruzalem te voet.

Ook hier in Tarsus kun je de Romeinse aquducten bewonderen.

Werklui hesen vroeger  met enkele grote tredradkranen  de houten formelen langs de hoge pijlers van een aquaduct omhoog en plaatsten vervolgens de wigvormige steenblokken met windassen op de houten formelen, zodat ze een schitterende boog  van steenblokken vormden die elkaar op hun plaats hielden.

 Om te voorkomen dat het water gestolen zou worden of dat er vergif in gestrooid zou worden, bouwden de Romeinen die pijlers wel 13 meter hoog.

Paulus voorgeslacht

De familie van Paulus woonde in het Galilese  plaatsje Gisjala niet zo ver van Sepphoris, de hoofdstad van Galilea vandaan.

 Varus was indertijd de militaire bevelhebber over Galilea.

Hij heeft de stad Sepphoris in brand gestoken, de inwoners gedood of bij openbare verkoop als slaven verkocht.

Bij deze laatste groep behoorde de vader en de ooms van Paulus. 

Dit weten we uit buitenbijbelse bronnen. Varus heeft dit gedaan omdat kort na de dood van Herodes de Grote de stad bij verrassing door een groep verzetsstrijders bezet werd onder aanvoering van een zekere

Judas de Galileër

 

Zijn naam komt ook voor [4]

Deze Judas had alle mannen van Galilea opgeroepen in opstand te komen tegen de Romeinen.

Zijn zoons hebben de partij der Zeloten gesticht, de groep van Joodse verzetsstrijders tegen de Romeinen.

 

 Gisjalabewoners verbannen

Het hele dorp Gisjala is toen weggevoerd naar Tarsus. Om de een of andere reden die ons niet bekend is, heeft de familie van Paulus het Romeinse burgerrecht gekregen.

 Paulus'vader was toen verplicht zijn zoon Saul of Saulus een Latijnse naam te geven.

Hij koos toen voor de naam Paulus waarschijnlijk omdat de nam Paulus veel leek op de naam Saulus. Paulus betekent 'de kleine'. Paulus heeft twee keer gebruik van gemaakt.van zijn Romeins burgerrecht   toen hij gearresteerd werd[5]

  

 


  • [1] Hand.  22:3
  • [2] Hoewel hij vloeiend Grieks en Aramees sprak, beheerste Paulus ook het Hebreeuws. Hij heeft tegenover de Joden zelfs een hele speech in het Hebreeuws gehouden(Hand. 22:2). Toen zij hoorden dat Paulus hen toesprak in het Hebreeuws, luisterden ze met nog meer aandacht
  • [3] Hand.  5:34 en Hand.  22:3)
  • [4] Hand.  5:37 Dat was in de tijd van de inschrijving
  • [5] De eerste keer zie Hand. 16 :38 en voor de tweede keer zie Hand.  22: 29. De rechters schrokken toen zij bemerkten dat Paulus het Romeinse burgerrecht had.  Romeinen mocht je nooit zonder geldig vonnis geselen.