A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tent der ontmoeting


 

Spreken over God

 

 Zie bij ONDERWERPEN: pRATEN MET GOD

 

 

Spreken met en tot God gebeurde in Israël  vooral  in de zogenoemde tabernakel, of “tent der ontmoeting. Wat was dit voor een plaats? Zeker  het was  een Bijbelse plaats.”Fraaie foto’s van deze ‘tent der samenkomst’ kunt u vinden onder de items ‘tabernakel’ en ‘tabernakel en voorhangsel’.

 

 

De Cherubs op het verzoendeksel van de ark symboliseren de verzoening tussen God en mens.Het is aanschouwelijk onderwijs vanuit het Oude Testament. Alles heeft een diepere betekenis.Alle symbolen wijzen heen naar de Christus

 

 

 

 

De hogepriester droeg  op het borstschild 12 edelstenen. Zij vertegenwoordigden  de 12 stammen van Israel. De hogepriester droeg ze op zijn hart. De 12 apostelen vertegenwoordigen het voolk van God van het Nieuwe Testament Slles is een symbolische heenwijzing naar deChristus de hogepirester van het Nieuwe Testament

Dit is eenafbeelding van het zondebokje. Wat betekent dit? Het is het bokje dat de woestijn werd ingestuurd, buiten de legerplaats van Israel. Zo heeft Jezus dezonden van de zijnen weggenomen, buiten het volk van God. gebracht Hij is de zondebok.Hij is het bokje, het lam en ook de Goede Herder.Het spreken van God in de tent der ontmoeting of samenkomst is alleen mogelijk als de zonde van het volk is weggenomen

 

 

 

 In de woestijn hebben de Joden een replica van die  tabernakel gebouwd. Wat er allemaal in die tent stond laat ik hier rusten. Je kunt het vinden op bovengenoemde items.