A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tempelberg / Overzicht


Tempelberg van de toekomst

Oorsponkelijk: berg Moria

Bovenstad en Benedenstad

Tekening van de tempel

 

Tempelberg!

 Met deze naam wordt het hele geëgaliseerde gebied binnen de muren van het tempel-complex aangeduid, met inbegrip van alle hoven, die om het gebouw van de eigenlijke tempel gelegen waren. Vóór Herodes stond de tempel op de berg Moria. Herodes heeft een uitgebreid terrein vlak gemaakt, door het enorm op te hogen. Daarna heeft hij het opgehoogde gedeelte met steunmuren omringd. De Westelijke muur is er een van. Vervolgens heeft hij bruggen gebouwd om toegang te verschaffen tot de andere stadsdelen. Wat tegenwoordig de boog van Robinson en de boog van Wilson heet (zie Jeruzalem / Boog van Wilson) zijn overblijfselen van deze belangrijke  bouwkundige  bouwwerken. De  twee Hulda-poorten in de zuidelijke steunmuur waren ondergrondse passages om van de Benedenstad naar de hoger gelegen voorhof der heidenen in het zuidelijk gedeelte van de Tempelberg te komen. Ondergrondse  trappen kwamen uit in de voorhof der heidenen. Die voorhof was van de voorhof der Israëlieten gescheiden door een 1 meter hoge balustrade. Voor de gojim (niet -joden of heidenen)was het streng verboden deze afscheiding te overschrijden. De zogenoemde Boog van Wilson was met tientallen andere bogen gebouwd voor een brug met een 15 meter brede geplaveide weg om van het tempelcomplex naar de aristocratische Bovenstad te komen, waar de paleizen van de hogepriester en van Herodes lagen. Die brug leidde van het tempelcomplex over een diepe kloof ten westen van de tempel. Die kloof heette het Tyropoeondal. Of Kaasmakersdal.Dat dal lag tussen de Benedenstad en de Bovenstad in. Deze laatste lag op de berg Sion, terwijl de Benedenstad  meer naar het oosten tegen de Ofelheuvel, (de aloude Davidsstad)  was gevleid. In de Bovenstad woonden  mensen van aanzien. Daar bevonden zich de paleizen van koningen en hogepriesters. In de Benedenstad woonde het gewone volk, de armen en onaanzienlijke joden.

 

Welke poort?

Hoe is Jezus nu op de ezel als rijdier de stad binnen gekomen? En waar? Marcus vertelt dat Hij ook de tempel is binnengereden (Marc. 11:11) “Hij kwam te Jeruzalem in de tempel”. Langs welke weg kwam hij de stad binnen? Ik vond het antwoord bij prof.dr. David Flüsser, een beroemde Joodse nieuwtestamenticus. Hij vertelt:”De weg door de Oostpoort, die de poort van Susan heet,zou natuurlijk de aangewezen weg geweest  zijn en dan over het plein van de tempelberg, maar omdat het aan dieren verboden was om het tempelgebied binnen  te komen, is dit uitgesloten. Een andere mogelijkheid was via het Noorden, langs de burcht Antonia. Op beide plaatsen mocht Jezus niet komen. De eerste niet omdat Hij op een ezel reed, de laatste niet omdat het militair gebied was. Zelf denk ik wel eens dat Jezus  ook de brug vanuit de Bovenstad genomen had kunnen hebben. Daar was een grote breed geplaveide weg die direct bij de westelijke poort van Jeruzalem uitkwam en naar de Tempelberg leidde. De Saddudeeën die zeer aristocratisch waren zullen deze weg vanuit de Bovenstad altijd gekozen hebben, omdat zij beslist niet in de nabijheid van het gewone volk wilden vertoeven.

 Via de zuidelijke poorten 

Volgens prof. Avi-Jonah was het hoogst waarschijnlijk dat Jezus  bij zijn laatste tocht naar Jeruzalem er voor gekozen heeft eerst naar de beek Kidron af te dalen en om vervolgens om hoog te gaan door een van de poorten van de Benedenstad, (de noordkant van de Ofelheuvel), de oude Davidstad dus. In die Joodse volksbuurt was men erg aan de traditie gehecht en bestond er een natuurlijke geneigdheid tot religieuze geestdrift. Aan die kant van de stad zouden zeker grote volksmenigten als toekijkers aanwezig zijn ook daar  - en nergens anders – was de onstuimige ontvangst door het volk, zoals de evangeliën ons berichten, te verwachten.

 Toch teleurstelling 

 

Jezus komt als een koning Jeruzalem binnenrijden, maar de erewacht ontbreekt. Jezus is niet de koning of de messias  die zij willen hebben. Hij is te soft en te lievig. Nee, dan was de glorieuze intocht van Simon de Makkabeeër indertijd heel anders. Maar Jezus komt niet naar Jeruzalem om de tempel te reinigen, maar de tempel van zijn lichaam te laten afbreken. Jezus komt niet naar Jeruzalem om gehuldigd te worden, maar om gekruisigd te worden. Hij is op weg naar de godstad maar Hij komt in Bethanië = huis der ellende. De weg naar Jeruzalem loopt via Bethanië. Jezus is een totaal andere koning dan de koningen van deze wereld. Geen koning op een oorlogspaard, maar koning op een ezel. Geen koning om te heersen, maar koning om te dienen. Ik denk dat Jezus daarom de Hulda Poorten koos, omdat die uitkwamen in de voorhof van de gojim. Uiteindelijk zal Hij als de Koning der koningen  door de gojim gehuldigd worden.