A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tarsis een door de Feniciers gestichtte havenstad


 

 

Tarsis

 

We weten niet hoe Tarsis er heeft uitgezien. Maar zonder twijfel had Tarsis (Taressos) veel weg van Cartago dat door de Feniciers was gesticht en waarvan u hier een model ziet.Tarsis was in ieder geval een machtige en rijke stad.

En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER (Jona 1:3).

In Jesaja 23 10 kondigt de profeet het oordeel aan over Tarsis:Ga nu het land bewerken, Tarsis, zoals de boeren langs de Nijl, want je scheepswerven zijn gesloten.(NBV)

Dit is een nagemaakt model van een Cartaags schip waarmee Jona naar Tarsis vluchtte De Feniciers voeren met Cartaagse schepen op Tarsis.

Opmerking:

 

In de  vertaling van het NBG  bij Jes. 23: 10 ontbreken de scheepswerven. De vertaling in de NBG is daar zeker niet helder. Daar tegenover staat dat bij 1 Kon. 10:22 de Tarsisvloot in de Nieuwe BijbelVertaling heeft moeten plaats maken voor ' handelsvloot'. Het gebruik van de woorden handelsvloot en scheepswerven is wellicht duidelijker, maar jammer  blijft  toch  jammer dat de Tarsisschepen niet meer genoemd worden in 1 Kon. 10

====================================

Profetische geschiedbeschrijving

We moeten niet gaan discussieren  over de vraag hoe groot de keel van de walvis is geweest. Het boek Jona is een profetisch boek. Jona was een profeet. Israel moest Gods Woord verkondigen, maar deed het eerst niet.

Jona wordt door God geroepen om naar Nineve te gaan om dáár Zijn woord te brengen, Maar hij vlucht in tegenovergestelde richting. Hij vlucht naar Tarsis.  Het boek Jona bevat een profetische geschiedbeschrijving. Uiteindelijk was het immers Israel dat zich bekeren moest!!

Jona betekent duif en de duif is het symbool voor Israel

 

In Ps 72 :10 heeft Tarsis de betekenis van het uiterste westen. Tarsis  wordt soms verward met Tarsus, de plaats waar Paulus vandaan kwam.

Waar lag Tarsis ? Tarsis  (ook wel genoemd met de Griekse naam Taressos)  lag op een eiland aan de monding van de Guadalquivir in het huidige Andalusië in Zuid-Spanje. In Jona 1 lezen we drie keer dat hij “weg van de HEER” vluchtte. Weg van het aangezicht des Heren(NBG).

Tarsis was een zeer oude handelsstad. Een rijke stadstaat, die eeuwen lang een bedreiging vormde voor de economie van Cartago. Net als Cartago was ze gesticht door de Feniciërs Later vestigden zich er ook Griekse kolonisten. Cartago heeft rond 500 voor Chr. de stad totaal verwoest en na die tijd horen we niets meer van die stad. In de tijd van koning Salomo was ze nog een welvarende stadstaat.

Een stad van glitter en glans. Er was van alles te beleven. De stad wordt genoemd  in 1 Kon. 10:22 in verband met het koningschap van Salomo.De koning had een Tarsisvloot in zee met de vloot van zijn  bondgenoot Hiram van Fenicië en eens in de drie jaar kwam de Tarsisvloot binnen, beladen met  goud en zilver, ivoor, apen en pauwen (1 Kon. 10:22)

Watervallen in de delta van de Guadalquivir, waar  in de tijd van Salomo de machtige handelsstad Tarsis of Taressos lag.

Nu is er een groot natuurpark aangelegd. Archeologen hebben hier verzonken havenkaden gevonden uit de ijzertijd. Van Tarsis? We weten het niet. Jesaja zegt in naam van God Tarsis het oordeel aan. “Ga nu het land bewerken, Tarsis, zoals de boeren langs de Nijl, want je scheepswerven zijn gesloten (Jesaja 23 : 10). Op die scheepswerven werden de beroemde Tarsisschepen gebouwd, die kostbare lading vervoerden naar Ezion-Geber, de havenstad bij het huidige Eilat in Israel. Opmerkelijk is dat we in de NBG vertaling  die scheepswerven niet tegenkomen, wel is er sprake van een dam.