A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thuis Jezus


Jezus thuis  

 De witte kalksteen     is de basis van de synagoge uit de 4e eeuw. Daarvoor zie  je de zwarte basaltstenen - fundamentenvan de woningen naast de oorspronkelijke  woningen naast de synagoge van wie er een van Pegtrus en Andreas moet zijn geweest.Waarschijnlijk       heeft Jezus hier gelogeerd. Als Jezus een wandeling maakte lans de oever van het meer, moe hij de bergen van de Libanon gezien hebben

 

 

 

 

Dit is de meest recente foto van het opgegraven huis van Petrus Het lag naast de synagoge.
.jpg'>

 

Dat Jezus geboren is in Betlehem en dat Hij opgegroeid is in Nazaret, weten we nu langzamerhand wel. Maar waar woonde Hij? Hij woonde in Kapernaüm, of -zoals de meeste vertalingen nu hebben: in Kafarnaüm.Hij vertrok naar deze plaats toen Hij hoorde dat Johannes de Doper gearresteerd was. Jozef zal toen al overleden zijn. Maria komen we weer tegen bij het kruis. In Kafarnaüm was veel te doen en te beleven. Daar was een Romeins garnizoen gelegerd met een cenurio ,een officier die verantwoordelijk was over  honderd militairen. Het was daar een gaan en komen van mensen Daar kwamen de karavanen uit Decapolis aan, daar waren de havens van het meer van Gallilea en daar bevonden zich de tolhuizen. Flavius Josefus die in de tijd van Jezus leefde schreef dat het meer van Galilea zeer druk was bevaren. In die omgeving voelde Jezus zich thuis en dáár wilde Hij wonen. Dáár riep Hij zijn discipelen.

 Waar woonde Hij? 

Jezus houdt verblijf in een huis dat als zijn vaste adres geldt. Hier was Hij thuis. Iedereen wist waar hij woonde. Was dit het adres van Petrus’ schoonmoeder? (Marc.1,29) Of had Jezus een eigen woning? Het is mogelijk dat dit huis de woning van Petrus en Andreas was en dat de schoonmoeder van Petrus bij hen inwoonde. Het is bovendien mogelijk dat die schoonmoeder Jezus dikwijls verzorgd heeft als Hij in Kafarnaüm was.

 Opgegraven woning Petrus? 

Vlak naast de synagoge in Kafarnaüm is een woning opgegraven, waarvan archeologen aannemen dat dit het huis van Petrus is geweest. Het was een ruime woning waar drie gezinnen gemakkelijk konden vertoeven en ook nog ruimte bood aan Jezus als gast. In ieder geval gaat het om een ruim huis, dat vele mensen kon bevatten. (Marc.2,2) Dat lezen we ook bij Marcus. Bij de genezing van de verlamde door Jezus ziet het zwart van mensen in en om die woning, wanneer tenslotte zelfs ”de ruimte bij de deur (voorportaal) hen niet kon bevatten’ zodat niemand er meer uit of in kon.

 

 

Naast synagoge

Enige jaren geleden heeft men de fundamenten blootgelegd van een woning naast deze synagoge. Dit huis bezat verschillende overdekte vertrekken en een ruime binnenplaats. Men vermoedt op grond van de overlevering dat dáár het huis van Petrus  heeft gestaan en dat Jezus bij hem heeft ingewoond in Kafarnaüm. De woning was ruim genoeg voor drie gezinnen. Dat van Petrus, dat van zijn broer Andreas en van de schoonmoeder van Petrus. Daar zou ook nog wel plaats voor de Meester zelf geweest zijn.  Toch bleek ook deze woning wat hokkerig en vrij klein net zoals alle woningen in Galilea. Het was er ook altijd er donker vanwege de donkere, ronde basaltblokken. Benauwd dus en weinig privacy!

Binnenkamer

Als je bidt, doe dat dan niet om gezien te worden zoals de Farizeen dat deden. Ga in je tamieion, binnenkamer zegt Jezus. Het was een  provisiekastt zonder raam. Niemand kon je daar zien bidden.

 En de "tamieion", (binnenkamer) was eigenlijk niets  anders dan een provisiekast. Je kunt daarom wel begrijpen dat Jezus vaak een berg op ging om te bidden of naar de overkant van het meer voer of in Judea de woestijn in om eenzaamheid te vinden. Daar was ruimte, stilte en frisse lucht. De muren die gemaakt waren van ongelijke basaltblokken waren niet sterk genoeg om een verdieping te kunnen dragen. Het platte dak was meestal van riet.  Gemakkelijk weg te breken voor de vier mannen die een lamme voor de voeten van Jezus lieten zakken (Marc.2:3).  De huizen waren hokkerig, hadden kleine door basaltblokken gevormde kleine raampjes. De vloer was erg  ongelijk en je kon zo gemakkelijk een geldstuk kwijtraken, zoals die vrouw uit Lucas 15: 8, die het hele huis moest aanvegen om de drachme te vinden die ze had verloren op de vloer. Vier maanden in het jaar was het in die huizen ook nog erg warm vanwege de waterdamp van het meer van Galilea.           

 

Huis van Petrus 

Het is  opvallend hoe vaak het huis van Petrus in de bijbel genoemd wordt. Daar genas Jezus de schoonmoeder van Petrus. Daar heeft Hij vele zieken en gehandicapten ontvangen Het is dan ook erg aannemelijk dat Jezus daar metterdaad ook woonde.  Er was trouwens ook plaats voor de vele zieken en verlamden die genezing bij Jezus zochten (Marc 1:33).Bij het vallen van de avond brachten de mensen vele bezetenen bij Jezus. (Matt.8:16) Waarschijnlijk vond dit plaats bij diezelfde woning van Petrus waar Jezus was binnengegaan. Recente opgravingen tonen aan dat daar veel ruimte was.

Uitgerekend bij Petrus

De inners van de tempelbelasting kwamen  eens uitgerekend bij Petrus op bezoek om hem te vragen of zijn meester de dubbeldrachme ook afdroeg.(Matt.17:24) De vraag zou dan geweest kunnen zijn:"Draagt uw meester, die bij u inwoont, de dubbeldrachme niet af?" Het is opvallend dat juist Matteus die zelf een belastingambtenaar geweest is, dit ons meedeelt als enige evangelist. Dat had hij goed onthouden! Dat was vroeger zijn vak. Petrus wordt door de belastingambtenaren beschouwd als een intermediair van Jezus en deze vraag aan Petrus zou natuurlijk goed te begrijpen zijn als Jezus gast was in het huis van Petrus.

Byzantijns erkje.

Men heeft náást de fundamenten van de synagoge de resten gevonden van een achthoekig Byzantijnse kerkje. Die kerk is met dezelfde soort basaltsteen gebouwd als de synagoge. Nu nemen vele geleerden aan dat  dit kerkje gebouwd is op de plek waar de woning van Petrus heeft gestaan. "Kijk, dáár heeft Petrus gewoond”  zullen latere bewoners vaak gezegd hebben toen ze naar de synagoge gingen. 

 Kijk, daar wonde Petrus

Men neemt aan dat in zo’n kleine plaats als Kafarnaüm de herinnering aan de plek waar Petrus gewoond heeft, is gebleven en dat men uitgerekend dáár een kerk heeft gebouwd. Het was in latere tijd altijd de gewoonte om op de plek waar een heilige gewoond had of gestorven was, een kapel of kerk te bouwen. Het is heel goed mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk dat de traditie terecht  die plek steeds heeft aangewezen als de plaats waar Jezus woonde en waar Hij veel mensen heeft genezen. Hier heeft Hij ook gepreekt.  

Bouwstijl   

 

Hieruit blijkt dat we met een woning te maken hebben die gebouwd is volgens de hellenistisch-Romeinse bouwstijl: er is een  vestibulum (of voorportaal). Niet alleen de kamer waar Jezus is, maar ook de binnenhof (aula of patio) en ook het voorportaal of vestibulum worden gevuld met mensen.De mensen verdringen zich in de woning

 

 Anoniem? 

Waarschijnlijk vindt deze bijeenkomst plaats in de vroege morgen.wanneer  het bericht zich verspreidt dat Jezus is thuisgekomen.Jezus wilde blijkbaar onopgemerkt thuis komen.De mensen horen eerst dat Jdzus is thuis gekomen Marcus vertelt: het gerucht ging  datHij was thuisgekomen en later zien ze het ook. Marcus  vertelt nog meer over het vaste adres van Jezus. Laten we eens verder lezen

 

Inbraak vanaf het dak

 

Een  v erlamdewordt naar Jezus gebracht

 Omdat ze niet door de menigte koden wringen,haalden ze een stuk van  het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt,lieten ze de verlamde op een draagbed naar beneden zakken(Marc.2:4 ev) 

De woning heeft net als de meeste huizen in Palestina, een plat dak. Via een buitentrap kon je dit dak bereiken. Het was daar koeler dan in huis met de kleine vertrekken waar de warmte bleef hangen. In de tamieon, de (binnenkamer) waar de zon niet kon komer omdat  het eigenlijk niets anders was dan een provisiekast, was het altijd iets koeler.Op het platte dank was het nog koeler. Jezus heeft hier ook Nicodemus ontvangen:’Hoor je je die wind, Nicodemus? Zo is ieder die uit de Geest van God geboren is

  Inbraak   

Hoe kon je nu een stuk van het dak wegbreken  Via de buitentrap brak men enkele balken weg, daarna nog enkele tegels  en zo ontstond eer een groot gat waardoor ze de verlamde met draagbed en al neerlieten.(andere vertallngen hebben beddeke, bed, matras) Het blijkt dat Jezus niet in een lemen hutje woonde, of in een smal huisje, maar in een ruime woning, waar op het dak plaats was voor ontmoeting en gesprek met mensen.