A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Troas / boekenmantel


 

 

Romeinse weg in Troas

 

 Perkamenten werden opgeborgen in een foedraal, een soort boekenmantel. Waarschijnlijk had Paulus die boekenmanel in Troas achter gelaten omdat het een kostbaar bezit was( met de bedoeling ze later op te halen)

 

 

Vooral vanaf de tweede en derde eeuw werden veel papyri gebruikt. Kleitabletten werden vooral in Mesopotamie gebruikt, Payrusrollen bleven lang goed in de woestijn, in droge groeten. Ze werden bij vervoer rechtop in de boekenmantel gezet.

  

De mantel waarover Paulus in zijn laatst geschreven brief schreef, was geen mantel om zijn lichaam tegen de regen en de kou te beschermen, maar zijn boeken te bewaren (2 Tim4:13).Het was een boekenmantel, een foedraal, voor het vervoeren van papyri en perkamenten.

 

Kleine verzamelingen rollen bewaarde men in een foedraal. Daarin stonden de rollen rechtop. Aan de ene kant van de staaf, waarom de papyrus of het perkament gerold was, was met een koordje een briefje gebonden, beschreven met de titel van het boek. Als Paulus dit verzoek om de reismantel aan Timoteüs doet, beseft hij dat zijn einde nadert.:ik heb  de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht (2 Tim 4 :6).

 

 

 Geen regenmantel, maar boekenmantel

 

 

Zou hij nu werkelijk die mantel nodig hebben om te kunnen sterven? Dat is hoogst onwaarschijnlijk!  Paulus heeft de troost van Gods Woord nodig dat de profeten hebben mogen vastleggen in de perkamenten. Het Griekse woord, dat de apostel hier gebruikt en het Latijnse, dat bijna een der luidt betekent nog iets anders en wel een foedraal of tas voor boeken.

 

 Schoorstaanmantel

 

 

 

In onze taal kennen we ook twee soorten mantels; regenmantels en schoorsteenmantels. Het Griekse woord dat Paulus  gebruikt,was een heel merkwaardig  kledingstuk. Het was eigenlijk een grote lap, die in het midden een opening had, waar men het hoofd  door kon steken, Wanneer men die lap over het hoofd heen getrokken had,hing hij dus los over het lichaam heen. Mouwen waren er niet aan. Het was inderdaad óók een reismantel. Er waren ook kostbare omhulsels ven leer om perkamenten te bewaren. Zonder twijfel zal Paulus een dergelijke boekenmantel bedoeld hebben. Bovendien: zou de apostel zijn reismantel die hij altijd bij zich had juist in de gure herfstmaanden vergeten zijn? Dat is heel onwaarschijnlijk.

 

 

Bijbelboeken

 

 

 

Het kan natuurlijk ook zijn dat Paulus ze in Troas expres heeft achtergelaten  omdat ze daar veilig ware. Wate hij nodig had in de gevangenis was de troost van de Scrift!   De papyri bevatten wellicht  recente correspondentie, maar de perkamenten een profetische boodschap. Nu begrijpen we toch veel beter dat Paulus aan Timoteüs schrijft:”Breng de boekentas mee en vooral de perkamenten” Die opmerking is niet zinloos, maar heeft zin voor allen, die hun levenseinde zien naderen.