A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Terebintenvallei:David en Goliat


 

 Terebintenvallei

Saul sloeg zijn kamp op in de Terebintenvallei. Daar stelden de Israëlieten zich op tegenover de Filistijnen. Op de ene helling stonden de Filistijnen en op de andere de Israëlieten (1 Sam. 17:2)

 

Dit is een kazemat uit de strijd van David tegen de Filistijnen die in 2008 is opgegraven. Daar vond men ook een potscherf met het oudste Hebreeuwse schrift. Het is Khirbet Qeiyafa

 

 

Dit is waarschijnlijk de bedding van de beek in het Terebintendal waar David zijn slingerstenen vandaan haalde. Andere naam is Elahvallei. Archeologen hebben aug.2008 in deze vallei een scherf gevonden uit de 10e voor Chr met de oudste Hebreeuwse tekst uit de tijd van David

 

Drooggevallen  beek Elah in de Elah vallei  (ook genoemd het Terebintendal ) waar David zijn slingerstenen vandaan heeft gehaald.

 

Oudste Hebreeuws

Archeologen hebben in het westen van Judea in Khirbet Qeiyafa in het Terebintendal (Elahvallei) een potscherf gevonden met het oudste Hebreeuwse schrift.

Het wordt gedateerd begin 10e eeuw voor Christus.

 Het is uit de tijd van David of Saul.

Ook heeft men een vesting blootgelegd uit die tijd waarin Israel strijd leverde tegen de Filistijnen.

Die vesting wordt nu genoemd Qeiyafa.

 Het bijzondere is ook dat die vesting een dubbele poort had. Sommige archeologen zeggen dat dit Shaaraim is (1 Sam. 17:52), omdat  Shaaraim "dubbele poort" betekent en ook in het Terebintendal lag.

Hier zijn de archeologen aan het werk in Khirbet Qeiyafa Khirbet betekent een tel met slechts een of twee lagen. De opgravingen  bewijzen dat David in staat was sterk vestingen te bouwen tegen de aanvallen van de Filistijnen. David heeft ze voorgoed uitgeschakeld.

 

Deze terebint staat er nog steeds. Het schijnt een soort cederboom te zijn waarvan het hout zeer duurzaam is.

 

 

David verslaat Goliat

Het tweegevecht tussen David en Goliat is erg bekend.

Wellicht stamde Goliat af van de Enakieten. Die waren ook extra lang van gestalte.

Het gaat in dit verhaal niet om een aardig sprookje, zoals Roodkpaje en de boze wolf, maar om evangelie.

Goliat  belichaamt de overmacht van het kwaad.

Hij briest als een leeuw en gaat te keer als een duivel.

David is het tegenbeeld van deze geweldenaar.Hij brult niet.

Hij zingt.Hij is behoedzaam als een herder.

Hij is een ‘gezalfde’, een msssiaanse figuur die de Messias praefigureert!

De vroege kerk zag in dit verhaal een beeld van Pasen. Zoals de herdersjongen de reus had verslagen, zo had de Zoon van David, Christus de Heer, de boze overwonnen.

Wij behoren tot het Davidsvolk, de Davidskudde, het lichaam van de Christus.

En wij  geloven in de overwinning van de Gezalfde op de lasteraar, de overwinning van de Herder op het beest.

Toen David het gevecht begon in de Terebintenvallei, deed hij dit in het geloof tegenover de doodsovermacht van de Goliatswerkelijkheid “Bij de HEER is mijn leven veilig.

Voor wie zou ik bang zijn? ”(Ps 27:1).