A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Troas en Troje


Troas en Troje

Paulus liet in Troas zijn boekenmantel achter met papyri en perkamenten. (Nee, geenregenmantel, zoals ten onrechte vertaald is!)De Grieken lieten in Troje het houten paard achter.

Maar de Ruiter op het witte paard draaft maar door inde geschiedenis der volken..Het gaat voor de 3 onheilspaarden uit. Zie Ruiter op het witte paard. De Grieken overwonnen door eenlist. De laatst genoemde ruiter door het Woord.

Het houten paard in onze tijd.

 Eens belegerden  Grieken uit de oudheid  de stad Troje. Troje lag in het noordwesten van het huidige Turkije. Het Bijbelse Troas lag daar vlak bij. Toen ik de bevolking vandie streek eens de weg vroeg naar het Bijbelse Troas, verwezen ze mij  telkens naar het klassieke Troje. Troje wist iedereen te vinden, maar het Bijbelse Troas niet. Wat is het verschil tussen Troas en Troje? Maar eerst iets over de overeenkomst tussen beide havensteden aan de Egeïsche Zee.

Overeenkomst

Troas en Troje lagen allebei aan  een brede zee-arm die Azië scheidt van Europa. Grensplaatsen tussen Klein-Azië en Macedonië in Europa. In Troas kreeg Paulus dat bekende droomgezicht vaneen Macedoniër die riep:’Kom over en help ons. Dat was voor de apostel  een uitnodiging om naar Europa over te steken. Ook bij Troje kon je de oversteek maken naar Europa. Dat heeft de Perzische koning Xerxes gedaan in 480 v. Chr. Hij wilde  Europa veroveren voor de Perzen. Daarom bracht hij in Troje een offer. Eeuwen later was het bij Troje dat de Macedonische koning Alexander overstak naar Azië. Hij stak ook de Dardanellen over en hij  bezocht in Troje het graf van Achilles  Hij wilde het oosten veroveren  voor Macedonië Dus in omgekeerde richting.

Wat is het verschil?

Bij Troas gaat het om geschiedenis. Om kerkgeschiedenis. Lucas vertelt hier over in zijn boek Handelingen der apostelen.Bij Troje gaat het om een legende, om mythologie, om spannende literatuur. Homerus vertelt hier over in het prachtige boek Ilias, dat we op het gymnasium lazen. Tien jaar lang hadden de Grieken Troje belegerd, omdat de bloedmooie Helena uit Sparta door de Trojaanse prins Paris was ontvoerd. De Grieken  hebben Troje kunnen innemen, niet door strijd niet door uithongering, maar door de list van het houten paard. Tenminste: dat vertelt het verhaal. We zeggen vandaag: natuurlijk is dat een mythe. Het is een mooi verhaal. Als paulus bij Troasoversteekt, is Lydia van Tyatira de eerste vrouw in Europa die tot geloof komt.Wat is het verschil tussen beide verhalen?

 

Beeldvorming

Troas is het beeld geworden van de zegetocht van het evangelie door Europa. Troje is het beeld geworden van de zegetocht van het Westen over het  Oosten. Troje is méér dan een willekeurige stad.Troje is symbool geworden van winst en van verlies. Winst voor het Westen en verlies voor het Oosten. De Trojaanse oorlog is onderdeel geworden van de identiteitsvorming van vele volken. Het Westen had gewonnen. Het Oosten had verloren. De Osmanen interpreteerden de val van Troje als een groot verlies. De verovering van Constantinopel in 1453 beschouwde men als een wraak op het verlies van Troje. Ook de Turken gebruikten het verhaal van Troje  als een propaganda steunt: kwam Homerus niet uit Izmir? In 1915 leden de geallieerde strijdkrachten een gevoeliger nederlaag tegen de Osmaanse Turken op het schiereiland Gallipoli. Dat was toch ook tegenover Troje, maar nu aan de overkant van de Dardanellen.