A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tempel / Bar Mitswa


 

Kwamen er ook kinderen in de tempel? Bestond er in de eredienst van de tempel al  zo iets als een kindertempel?

Dat zijn interessante vragen,niet waar?  Ik denk dat er geen speciale aandacht aan kinderen besteed werd, want kinderen telden in de joodse gemeenschap niet mee. Dat veranderde als zij 13 jaar werden. Dan  werden ze als volwassenen beschouwd. Op die leeftijd werden ze namelijk bar mitrswa. Laten we eerst eens gaan kijken naar de bar (en de bats) mitswa, jongens en meisjes van 13 jaar in de joodse erediensten.

 

 

 

Zo heeft ook Jezus als 12 jarige de Tora gelezen Bij 12 of 13 jarige leeftijd was men kind af en werd de jongen als volwassene beschouwd.

 

 

 

 Het enige Bijbelse verhaal over Jezus kind-zijn is de geschiedenis van de twaalf jarige Jezus in de tempel.(Luc. 2 :41-51) De apocriefe evangeliën weten allerlei dingen over Jezus’ jeugd te vertellen. Daarmee bevredigen ze alleen maar de menselijke nieuwsgierigheid.

 Volwassen op 13 jarige leeftijd

Een joodse jongen wordt, bar mitswa (‘zoon van het gebod’) op zijn 13e verjaardag. Hij geldt vanaf dan als religieus meerderjarig en als volwaardig lid van de joodse gemeente; hij telt dus mee als het gaat om een minjan (quorum van 10 mannen dat nodig is voor de synagogedienst).

 613 richtlijnen als wetsvreugde

 

Dit voorrecht brengt ook verplichtingen mee, nl.: het houden van de 613 ge- en verboden van de  tora  het aanleggen van de tefilien  en de taliet  bij verschillende gebeden. Bij de viering van bar mitswa wordt een jongen voor de eerste keer opgeroepen om een gedeelte uit de tora  op de goede toon te lezen of zingen.Een meisje wordt bat mitswa (‘dochter van het gebod’) op de dag na haar 12e verjaardag. Zij heeft ter voorbereiding op het religieus volwassen zijn m.n. ook de geboden geleerd aangaande de reinheid van het huis, het lichaam en het eten.In het orthodoxe jodendom zijn er geen speciale gebruiken bij de viering van het bat mitswa worden; daarbuiten gaat de bat mitswa viering tegenwoordig veelal parallel aan de bar mitswa viering.

Ook Jezus Bar Mitswah

Ook Jezus heeft als bar mitswa de tempel  bezocht (Luc.2:41).We weten niet op welke plaats in de tempel Jezus heeft geluisterd naar de Joodse leraren. Na de besnijdenis, de reiniging en de presentatie is zijn bezoek aan de tempel net laatste element waarbij blijkt dat Jezus zich houdt aan de Joodse  tora. Jezus had pas op zijn dertiende jaar, (wanneer de volwassen leeftijd begint), naar Jeruzalem moeten gaan. Hij is nu twaalf jaar. Lucas vertelt dat Hij tussen de leraren zat! Hij stond niet te luisteren, maar Hij zat te luisteren. De leraren  zaten of stonden in een wijde kring om Hem heen. Onlangs zijn de indrukwekkende trappen naar de beide Huldapoorten op gegraven en archeologen nemen  aan, dat Jezus op deze trappen het gesprek gevoerd heeft met de  rabbijnen.