A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabernakel


  

Tabernakel Verbondsark

 

In Timna 30 km ten noorden van Eilat hebben joodse geleerden in de Arabische woestijn  onlangs  een replica gebouwd van de tabernakel met de ark van het verbond, het brandofferaltaar, het gouden reukofferaltaar en de tafel der toonbroden.

Ark van het Verbond

 

Tabernakel of tent der samenkomst in de woestijn met het brandofferaltaar ( met de vier horens) en het  wasvat.

In de  tabernakel zelf bevonden zich:

 

  1. Tafel der toonbroden

  2. Gouden kandelaar

  3. Reukofferaltaar 

  4. Ark van het Verbond  

 

Dan ga ik op tot uw altaren, tot U o bron van zaligheid (Psalm 43 : 4)

 

Deze  altaren wijzen naar  het brandofferaltaar en het reukofferaltaar,beelden van  volkomen verzoening en volkomen toewijding aan God de HEER Deze psalm heeft betrekking op de latere tempel.

 

Brandofferaltaar  op ware grootte in de woestijn.

 

Tafel der toonbroden

Hogepriester in vol ornaat

Dit is nu het zogenoemde borstschild van de hogepriester De twaalf edelstenen vertegenwoordigen de twaalf stammen van Israel. Hij draagt  het volk dus op zijn hart, net als de Hogepriester van het Nieuwe Verbond.

De zondebok! De zogeheten bok voor Azazel, die beladen met de zonden van het volk de woestijn werd ingestuurd, buiten de legerplaats van het volk.

Tabernakel 

 

Tent der ontmoeting

 

Woedend was God toen Hij zag dat het volk onder leiding van Aaron een gouden kalf gemaakt had en dat stierkalf ging aanbidden .Nu kan alles toch niet zo maar doorgaan. God trekt nu niet meer in het midden van het volk mee. Hij stuurt een engel en Hij wil niet meer in het midden van het kamp mee op trekken, maar ver daar buiten. Daar wil Hij zijn volk ontmoeten (Ex. 33:3). Die plaats van ontmoeting wordt genoemd ‘de tent der ontmoeting’. God trekt zich terug. Is dat een oordeel? Het is ook een daad van barmhartigheid, opdat  God het volk niet zou verteren in zijn heiligheid.. Mozes slaat buiten het kamp een tent op om het volk de gelegenheid te geven Hem te ontmoeten. Vandaag is die ruimte in de liturgie. In de kerkdienst mogen we God ontmoeten.

Het woord tabernakel is een weergave van het Latijnse tabernaculum, wat betekent tent of woning.

De tabernakel was een draag- en  ver voerbare woning. God woonde in de tabernakel en Hij trok ook met zijn volk mee. Alle heidense volken  in de tijd van Israël   bezaten een tempel. Die bleef op dezelfde plek staan en bevatte altijd een beeld van de godheid. Dit was niet het geval met de tabernakel.  God reisde wel mee, maar je kon Hem niet zien. In wolkolom en vuurkolom werd wel iets zichtbaar van zijn kabod, zijn heerlijkheid. 

 De Jezusgelovige is een tabernakel

Voor de Messias belijdende Joden  is de tabernakel nog niet afgeschaft. Voor hen is de Messias  de poort naar de voorhof van de tebarnakel. De tabernakel was een zichtbaar teken van het inwonen van God. Daar was Gods domicilie. In de voorhof stond het altaar en het koperen wasvast. Bij het altaar was  er vergeving van je zonden. De Messiasbelijdende Joden zeggen dat je altijd  langs het altaar moet gaan om in het Heilige der heiligen te komen. Dat altaar stond op Golgota. Daarna moet je gewassen worden door het waterbad van het Woord  Altijd brandt de kandelaar die  symbool staat voor het licht van God dat in onze duisternis schijnt. Via het heilige mag je nu verder gaan en komen  in  het heilige der heiligen, in de tegenwoordigheid van de heilige God. Dat was vroeger alleen het voorrecht van de hogepriester en het was hem ook nog maar alleen maar toegestaan op de Grote Verzoendag.

 

Iedereen toegang

Maar sinds het voorhangsel scheurde, heeft iedereen toegang tot het Heilige der Heiligen. Iedereen mag intiem met de allerhoogste omgaan.In het Nieuwe Testament is Jezus Gods tabernakel. Johannes zegt immers; Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld. Zo staat het in het Grieks. God woonde in deze Jezus zoals  God vroeger in de tabernakel woonde. God woont sinds de komst van de Heilige Geest ook in het hart van alle mensen die een relatie met Jeshua hebben. “Opdat Christus door het geloof in uw harten woning make” zegt Paulus