A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B esnijdenis


 

 Ook in Egypte

Wij denken vaak dat de besnijdenis alleen maar bij de joden voorkwam.

Dat is zeker niet zo. Ze kwam ook in Egypte voor, zoals je op een papyrus kunt zien.

Rite de passage

Bij de Egyptenaren was het echter een ‘rite de passage’, die de overgang markeert van de ene levensfase in de andere. Meestal werd ze voltrokken in de puberteit en was ze sterk gericht op seksualiteit en voortplanting.

 Daarom werden ook de meisjes besneden. Bij Israël valt dit helemaal weg.

 Verbondsteken

 Bij Israël heeft de besnijdenis niets te maken met seks, maar is het een teken van het verbond dat Jahweh, de HEER sloot met Abraham (Gen.17:10).

De besnijdenis vond bij Israël  ook niet plaats in de puberteit, maar op de achtste dag na de geboorte. Bij het besnijdenisverbond ging het initiatief helemaal uit van JAHWEH.

Besnijdenis van het hart


In het Nieuwe Testament is er sprake van een besnijdenis van hart,

Daar gaat het over het wegsnijden van de zonde in hart van de mens, het uitbannen van ongeloof en liefdeloosheid. (Voor foto’s zie bij Bijbelseplaatsen Gilgal).