A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God sprak en het was er.


 

 Geen geleuter over zelf organiserende processen

Het meest bekende model voor het ontstaan van het heelal heet  BIG BANG 

Velen nemen aan dat de wereld is ontstaan door een ontzaglijk grote knal.

Het is begonnen met de waarneming dat melkwegstelsels zich van ons af  bewegen

Hoe groter de afstand tussen hen en de  aardbewoners, des te sneller de afwending

Terugspoelend zou je denken dat  die melkwegstelsels steeds dichter bij elkaar komen

De argumenten voor een uitdijend universum zijn geloofwaardig

Maar daarbij ga je ook weer uit van een hypothese,

namelijk dat de melkwegstelsels elkaar niet door zwaartekracht beïnvloeden

Het blijft bij een model, dat verder gaat dan de horizon van de wetenschap.

Sommige geleerden beweren dat het heelal zich autonoom ontwikkelt

 Maar dat is óók een gelóóf

Dit valt buiten de horizon van de wetenschappelijke  bewijzen.

De gedachte van een Oerknal of Big Bang,  is een fantasieproduct

Het suggereert een mechanische, ongecontroleerde ontploffing van krachten

Er zou orde in de chaos komen door zelforganiserende processen

Zo iets gebeurt nooit in het dagelijkse leven.!

Een chaos die zichzelf organiseert, vinden we in het Babylonische scheppingsverhaal,

 Ook bij sommige moderne  wetenschappers en bij het New  Age-denken.

Meest voor de hand liggend is te beamen, dat  de Here God de wereld schiep.

In Genesis lezen we van een bewuste schepping.

Een  Superieure, Persoonlijke Intelligentie Dat is de Here God

God sprak en het was er.

Niets geen flauwe kul  over  zelforganiserende processen!