A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Babelcultuur heeft iets Nebukadnezarachtigs


De huidige babelcultuur heeft iets Nebukadnezarachtigs.

In Openb.  17 en 18 wordt een zevenvoudig wee over haar uitgesproken

Babylon is de stad van de mens.

Ze wordt beheerst door een technische heilsverwachting

Ze wordt niet bepaald  door de verwachting van het Godsrijk.

Toen God Abraham riep, riep Hij hem ook weg uit de cultuur van Babel. 

Abraham moest niet  op de dierenriem vertrouwen, maar op Gods stem.

Babel is in de Bijbel het symboolwoord geworden van de stad van de hoogmoedige mens.

De grote tegenpool van Babylon is het Nieuw Jeruzalem, de nieuwe godsstad.

We kunnen de contouren en het silhouet van deze stad nog niet onderscheiden. 

In de Babelcultuur voelt de mens zich als een balling en vreemdeling

De gedachte van het ­vreemdelingschap slijt vandaag uit

Voor velen is de techniek de motor van de vooruitgang en de economie de locomotief daarvan.

In die  ontwikkeling van de cultuur wordt de mens gereduceerd tot een machineonderdeel.