A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gouden Gids van God en stormlamp voor onze voet


 

One-liners over de Bijbel

De Bijbel is het enige boek uit de oudheid waarvan de Schrijver nog leeft

God is de God van het Woord.  Hij laat zich niet zien.  Hij laat zich verkondigen

De bijbel is voor ons de Gouden Gids van God

De bijbel is geen kruiswoordpuzzel die je moeilijk kunt oplossen

Via mensen heeft God zich daarin uitgezegd, uitgelegd en uitgesproken

In de bijbel brengt God zichzelf ter sprake.

Velen houden zich vast aan de Schrift als een dronkaard aan een lantaarnpaal

Ze gebruiken hem niet als een verlichting maar als steun voor eigen opvattingen

Niet de Schrift is tijdgebonden, maar de tijd is Schriftgebonden

De bijbel is méér dan de neerslag en de weerslag van menselijke ervaringen

De inhoud is zowel menselijke ervaring als goddelijke openbaring

De bijbel is niet uit de blauwe hemel komen vallen

Bijbelwoorden zijn geen zeepbellen die uit elkaar spatten of zandkastelen die in elkaar storten

In de Schrift hebben mensen "van Godswege" gesproken= bij God vandaan gesproken

Het Woord is Gods geheime wapen

Gods Woord komt tot ons over de golfslag der eeuwen

Gods Woord is geen zoeklicht noch  vuurtorenlicht maar licht op ons pad

Gods Woord is geen schemerlamp of bureaulamp

Gods Woord is een stormlamp voor onze voet

Het is geen stok om te slaan, maar een staf om te gaan

Gods Woord heeft een  vervreemdende kracht want het maakt ons tot  veemdelingen

Velen hebben de bijbeltekst onthoofd en de boodschap vermoord

Het is onjuist te zeggen dat het vroegere in de bijbel normatief is voor het latere

Het evangelie van Johannes is later dan dat van Mattheüs, maar geeft  wel een verdieping

De bijbel is geen bloemlezing of leesportefeuille van beroemde populaire geschriften

In het Nieuwe Testament vinden we brieven uit de hemel met betaald antwoord

De Bijbel is geen bonte verzameling eeuwige, tijdloze  waarheden

De Bijbel is het boek der ontmoetingen

De Bijbel is het boek van de omgang van God met mensen en omgekeerd

We moeten geen bijbelteksten droppen als parachutisten van een luchtlandingsleger

We moeten het landschap van de tekst erbij betrekken

In de bijbel gaat het over Gods openbaring en menselijke ervaring van die openbaring

De Schrift is er niet om nagesproken te worden, maar nagedacht te worden

Men moet lezen wat er staat maar men moet ook verstaan wat men leest

De tekst doorlicht de situatie, maar de situatie werpt ook licht op de tekst

De kennisbagage van de bijbelschrijvers is niet bepaald door de natuurwetenschap

Sommigen bekijken vandaag de bijbel met de rationele bril van de Verlichting

De bijbel is door Gods Geest beademd en beaamd

Als we het nieuwe in het Nieuwe Testament schrappen, houden we een leeg testament over

De bijbel is een collectie ongelijksoortige geschriften

Hoe kunnen we nu de mensen het Evangelie vertellen, vertolken en verbeelden?

Kenmerkend voor de goden is dat zij zwijgen.  De HERE God is de God van het Woord

Er zijn bijbelse woorden die onder ontzaglijke hitte gesmeed zijn in Gods smidse

We mogen het evangelie als bij estafette doorgeven ontstoken aan de vlam van Gods liefde

Bijbel is als een zandloper met 2 lijnen. Hij begint breed bij schepping en eindigt  ook breed

Christus is het snijpunt van die 2 lijnen

Het gaat in de bijbel niet om een leer, maar om een relatie met een levende Persoon

Jezus' Woord bewaren is zijn belofte en gebod bewaren (Joh.  14 : 23)