A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jezus zelf is de ware Bruidegom. Hij bewaart de beste wijn voor het laatst


 

 Jezus als bruidegom

 

In de tijd van Jezus omringde een bruidegom zich op zijn feest met zijn vijf beste vrienden.

Als Jezus op de bruiloft te Kana verschijnt heeft Hij geen 12 maar  nog slechts vijf discipelen.

Johannes laat op een verhulde wijze merken dat Jezus de ware bruidegom is.

De ware bruidegom bewaart de beste wijn voor het laatst.

Dat teken van Jezus is ook een voorteken, zoals elk teken een voorteken is.  De ware bruiloft komt nog.

De bruiloft van het Lam.

De toekomstige heerlijkheid  voor al Gods kinderen wordt weergegeven met het beeld  van de bruiloft.

De ware Bruidegom heeft in Kana zijn heerlijkheid geopenbaard

En dat is bij Johannes altijd de heerlijkheid van de opgestane Heer.

Achteraf zegt Johannes dat toen reeds, in Kana de ware Bruidegom zijn opstandingsheerlijkheid getoond heeft.

De NBG vertaling heeft in Johannes 2 Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen.

Vertaald moet worden; in beginsel, in principe.

Zijn bedoeling is in beginsel,(in principe), het leven zijn blijdschap terug te geven.

Het is Jezus  als Heiland er om te doen dat het feest kan doorgaan.

Tenslotte staat in Johannes 2:en op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea.

 De derde dag is altijd een hoogtijdag.  Jezus is op  de derde dag opgestaan.

Er is nog een rijke symboliek in deze geschiedenis die ons gemakkelijk ontgaat.

Daar waren in Kana ook 6 stenen watervaten naar het reinigingsgebruik der joden.

Zij symboliseren het leven onder de wet.  De godsdienstigheid der joden was vol reinigingsriten en rituelen.

 Telkens moest je je handen en  je voeten wassen.

 Met de komst van de ware Bruidegom breekt een heel nieuwe tijd aan.

De ware Bruidegom is gekomen om zijn bruid de vreugde terug te geven. 

 

Reinigingswater wordt veranderd in bruiloftswijn.

 

In Openbaring worden zij zalig gesproken die uitgenodigd zijn tot de bruiloft van het Lam