A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moderne mens wil boven zichzelf uitgetild worden in roes en extase


De moderne mens zoekt zijn geluk niet langer zoeken in de traditie, maar in de beleving.

Hij wil boven zichzelf uitgetild worden, in kicks, in extases, en in de roes.

Jongeren willen ‘ uit hun dak gaan’

Mensen zijn steeds meer gericht op de beleving en de belevingskwaliteit van het leven.

Het leven moet ‘flow’ hebben. Belééf het leven. Producten worden aangeboden mét hun presentatie.

 

Tegenstelling tot gedenken

In het beleven wordt een belangrijke impuls weggeduwd, namelijk het gedenken.

Feiten uit het verleden hebben gaan betekenis meer.

Er ontstaat een belevingsmarkt. Als de mensen iets kopen vragen zij zich af, wat zij eraan beléven kunnen.

Niet zozeer het feit, als wel de grote schok die een bepaalde moord te weeg bracht, wordt herdacht.

Vroeger werd het leven vergeleken met een reis, een pelgrimstocht.

Het reisdoel wenkte.

Tegenwoordig gaat het bij velen om de beleving van het reizen

Het doel is niet zo belangrijk meer maar wat je eraan beleeft!