A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Informatie over Gene Zijde van de dood krijgen we niet door ervaring maar door openbaring


Er zijn veel verhalen van mensen die vertellen over hun bijna-dood-ervaringen.

Vooral bij hen die klinisch dood zijn geweest. 

Dat wil zeggen bij wie alleen de stofwisselingsprocessen nog functioneren.

Daarbij komen ervaringen voor van buiten het lichaam treden.

Bij bijna-verdrinken gebeurt het dat het leven als een film aan mensen voorbij trekt.

Ook is er de tunnelervaring. Men moet eerst door een eindeloos lange tunnel heen.

Er schijnt geen einde aan te komen.

Daarna ziet  men  een groot licht, soms gepaard gaande met prachtige kleuren. 

Vaak is men verdrietig omdat men weer terug moet.

We moeten hiervoor geen bovennatuurlijke verklaring zoeken.

Deze mensen zijn niet ‘echt’ dood geweest.

Voor veel mensen dragen die ervaringen het karakter van een openbaring.

Langs buitenzintuiglijke weg toch contact met de geestelijke wereld?

Informatie over Gene Zijde krijgen we niet uit ervaring, maar slechts uit openbaring.

Via het getuigenis van Christus Zelf  en de apostelen.