A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ban


 

Mijd het gebannene 

Jullie kennen wel de uitdrukking ‘Iemand in de ban doen’ (vogelvrij verklaren) en ‘Iets in de ban doen’ (afschaffen).

Achan vergreep zich aan het gebanne (Joz.7). Wat betekent het woord ‘ban’ in de bijbel?.

Laat ik het eens vragen aan Wieteke van der Molen.

Op 18 juni 2008 is zij gepromoveerd op de ban.

Zij weet alles over de ban in de bijbel! Haar proefschrift heeft als titel

Een ban om te mijden.Meestal wordt de ban uitgelegd als straf van God tegen de heidenen, maar dit was volgens haar niet de oorspronkelijke bedoeling van de ban. De ban moest afgoderij buiten Israël houden. Het gebannene omvatte alles wat behoort tot het terrein van de afgodendienst.

Achan

Heel bekend is het verhaal over Achan, in Jozua 7. De straf van God keert zich tegen Israël.

Betekenis van de ban

 

De ban betekent niet 'doden' ‘'vernietiging' maar staat tegenover 'heilig'', (zie Wat is heilig? ).Heilig is alles wat van de HEER is of aan Hem toebehoort.

 Alles wat Hem volledig is toegewijd. Zelfs op de bellen der paarden en de kookpotten in de tempel zal straks staan “De HEER heilig , De HEER gewijd (Zacharia 14:20).Het gebannene duidt op alles wat niet aan de HEER, maar aan de afgoden gewijd is. De basisbetekenis van ‘ban’ is daarom afzondering'. Het werkwoord kan daarom het beste neutraal vertaald worden met 'de ban toepassen' en niet 'met de ban slaan'. Als de ban over iets wordt toegepast, wil dat zeggen dat zo iets helemaal niet thuishoort inde dienst van de HEER. Het gebannene moet vermeden worden, egoïsme, liefdeloosheid uitbuiting enz.

 

Relatie tussen ban en tucht 

 

 

Jezus zegt van mensen die van geen enkel vermaan van de gemeente willen weten “Behandel hen als een heiden en een tollenaar”.Dat houdt in:pas op hen de ban toe. Oefen tucht op hen uit.

Dat wordt vandaag door velen als liefdeloos handelen uitgelegd.

 Maar als een predikant luidt verkondigt dat God niet bestaat, moet de kerk hem dan de vrijheid  geven dat in de kerk vanaf de preekstoel te blijven leren en verkondigen? Nee toch?

 

De oproep tot vermaning in Matt.18 ligt in het verlengde van Deut. 13 waar Israël wordt gewaarschuwd voor nietswaardige lieden, die het volk verleiden tot afgodendienst, het vereren van Baal en Astarte.

 

God kan woedend worden

 

 

Dat vindt God afschuwelijk en daarover wordt Hij woedend.

In Matteüs 18 gaat het over gemeenteleden, die zich niet van hun dwalingen willen bekeren, maar hardnekkig bij hun dwalingen blijven. Als ze daarin volharden, behandel hen dan als een heiden of een tollenaar. Pas de ban toe en verklaar hun ongeloof, ruzie, smeerlapperij en dergelijke als ‘het gebannene’,terreinen die behoren tot de afgodendienst,die God afschuwelijk vindt.

 

 

Frappant

 

 

 Heel frappant/ onzinnig en volkomen absujrd vind ik haar opmerking, dat het dragen van liturgische gewaden in de PKN een signaal van het onvermogen is het Woord zo te laten klinken dat deze tijd er nog een goede boodschap aan heeft. Zijn de liturgische gewaden ook aan het  heidendom ontleend?