A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Intreepreek van Jezus heeft iets buitengewoon feestelijks


De ‘Bergrede’ (Matth. 5) bevat de intreepreek van Jezus

De Bergrede is de Messiaanse troonrede van de nieuwe Koning

Ze is het  actieprogramma van de Messias

Jezus  begint de mensen niet de jas uit te vegen, maar zalig te prijzen

Jezus roept de mensen niet tot zich met de gesel van de wet

Onder klokgelui der zaligsprekingen

Hij roept de mensen tot zich onder het klokgelui der zaligsprekingen

Hij geeft hier geen nieuwe moraal, maar een nieuw uitzicht

Dat was totaal iets nieuws! Ongehoord!!

Die  intreepreek had iets buitengewoon feestelijks, ja zelf iets uitbundigs.

Jezus wenst mensen niet zalig.  Ze zijn zalig.  Ze zijn vol van geluk

Het gaat niet om toekomstmuziek, maar om realiteit hier en nu!

In de Bergrede horen we namelijk de kenmerken van de burgers van het Koninkrijk

 

Burgers van het Godsrijk hier en nu

In de  Bergrede beluisteren we de grondwet van het Koninkrijk van God.

Haar  burgers zijn vredestichters, barmhartigen, arm van geest enz

De rabbi’s in Jezus’dagen hadden dit uitbundige helemaal niet.

Ze brachten telkens nieuwe voorschriften en  regeltjes

In de Bergrede  gaat het daarentegen om een vreem

 Vreemde koning en vreemde armoe

de zaligheid, een vreemde armoede

Het gaat ook om een vreemde koning. Rampzaligen worden zalig gesproken

Zalig de armen van geest. Dat zijn de bedelaars voor Gods aangezicht

Zalig zijn zij die hongeren naar gerechtigheid.  Zij die sociaal voelend zijn

Zalig de reinen van hart. Zij die van binnen rein zijn.

De Farizeeën  waren slechts rein aan de buitenkant

Zij meenden cultisch rein te zijn door allerlei rituele wassingen

In de prediking van de Bergrede zet Jezus alles op z’n kop

Jezus richt zich in de Bergrede niet tot de overheid, maar tot zijn discipelen!

Jezus geeft in de Bergrede geen zedelijke normen die algemene geldigheid hebben,

Jezus geeft slecht  enkele toepassingen van het beginsel der naastenliefde.

Jezus woorden dragen het karakter van een zogeheten masjaal,

Een masjaal is een paradoxale, onverwachte en absolute wijzen van spreken,

Zij  belicht heel fel een bepaalde zijde van de waarheid.

Jezus keert zich in de Bergrede  tegen de wettische vroomheid van de Farizeeën

Jezus wil  laten zien dat het God te doen is om ons hart

Het gaat om de mentaliteit van de burgers van het Rijk dat in Hem is gekomen.

Het is een en al vrolijkheid wat de klok van de Bergrede slaat