A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Het getal van het beest is 666


 

 Het getal 666

In Openbaring 13  lezen we ook over het beest uit de aarde.

Wat  wordt daarmee bedoeld?  Daarmee wordt aangeduid de valse profetie

De leugenpropaganda, die er voor zal zorgen dat velenhet beest uit de zee,

d.w.z. de antichristelijke staatsmacht zullen aanbidden.

Het beest uit de aarde lijkt op het Lam (vers 11),

maar je moet je niet vergissen, want het spreekt als de draak.

Het beest uit de aarde zal proberen via radio en televisie, krant en boek, de mensen te indoctrineren en de gelovigen van bijbel enkerk te vervreemden. Met brallende kreten en schone leuzen zal het velen verleiden.

Het getal van het beest is 666. Het heeft bijna goddelijke, volmaakte macht

( het is niet het getal 777).Het getal 777 is het symbolische getal van de goddelijke volheid.

Tegenover hen die het merkteken van het Beest op hun voorhoofd dragen,

 ziet Johannes in het visioen dat God hem laat ziende grote menigte  van het Lam,  Jezus Christus.