A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bidden is praten met God


 

Gebed maakt de mens een bedelaar.

 

Bidden doe je met gevouwen handen. 

Het is het gebaar van een arrestant die zich laat arresteren.

Bidden is je laten arresteren door Gods liefde.

Het gebed maakt van de mens een bedelaar.

Bidden is je ogen sluiten om beter te kunnen zien.

Gevouwen handen zijn vooral een beeld van een meditatieve houding

In de meditatie richt de mens zich naar binnen. 

Het gebed is uit-wendig. De mens wendt zich niet naar binnen, maar naar buiten.

Bidden is praten met God.

God is de God van de verborgen omgang.

God bedoelt, bemint, hoort en ziet mij.

Hij maakt zijn stille ommegangen door huizen en harten.

Bidden is vaste verkering hebben met de Here God. 

Zoals Jan gaat met Marie, gaan wij met de Here God.

Het gebed is geen monoloog, maar een dialoog, een tweespraak.

Wij bidden niet allereerst om te hebben, maar om te geven.

Bidden is kenmerk voor een vaste relatie met God.

De gebedshouding van de Joden is met de handen uitgestrekt naar de hemel. "Mijn bede met opgeheven handen."