A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Er zijn vandaag meer kijkers dan zieners


 

 Aan infuus media

We leven in een beeldcultuur. Kijken beheerst het bestaan. Er zijn meer kijkers dan zieners.

Veel mensen liggen avond aan avond aan het infuus van de media.

Zij laten de bloedbaan van hun aandacht vol spuiten met goedkoop amusement.

Het tv-kijken is voor miljoenen mensen een religie geworden.

Op het elektronische altaar worden talloze uren geofferd.  Men zegt: het geloof is uit het gehoor.

 De bijbel zegt: Het geloof is uit het gehoorde. De boodschap van het evangelie kan ons ook bereiken via andere zintuigen.

De makers van bewustzijnsinhouden zeggen weliswaar dat men vrij is om te kiezen.

 Als met een  injectienaald worden de kijkers druppelsgewijs vergiftigd.

 De informatie-explosie  maakt ons duizelig