A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blijdschap gaat dieper dan vrolijkheid


 

 

 One-liners over blijdschap

 

Blijdschap gaat dieper dan vrolijkheid

Blijdschap is van de ziel.  Vrolijkheid van de zinnen.

Blijdschap is stil, diep, innerlijk. Vrolijkheid is luid, oppervlakkig, uitwendig

Lol is  als  een suikerspin.  Veel lucht en weinig materie

Het Griekse woord voor blijdschap is het woord  chara

Dat hangt samen met het Griekse woord charis (genade)

Blijdschap en genade gaan terug op dezelfde stam  en ontspringen aan dezelfde bron

Er is blijdschap als we achter de gewone dingen de genade van God zien.

Op Kerstfeest horen we Zie Ik verkondig  u grote blijdschap

Daarbij hoort een uitgestoken vinger. Er is telefoon voor u.  Een brief voor u

Die boodschap is persoonlijk gericht.  Ze heeft een adres.

Paulus schrijft in de gevangenis Verblijdt u ten allen tijde

Die blijdschap is een blijdschap van het "nochtans"

Een blijdschap die niet afhankelijk is van de omstandigheden

Al  zou de vijgenboom niet bloeien, nochtans zal ik juichen in de Here

In de gevangenis op het ziekbed en toch blij  -Habakuk 3 en Psalm 23-

Die blijdschap is geen luchtig en lichtzinnig handgeklap, klap eens in je handjes

Op aarde was als ijdel glas de blijdschap licht te schenden

Maar eenmaal kan  de blijdschap van de bruiloft nimmer enden

We kunnen blijdschap vermenigvuldigen door elkaar te laten delen in wat we meemaken

Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert

De verloren zoon was intens blij, toen de Vader hem in zijn armen sloot

Het motief van de blijdschap speelt een  grote rol speelt bij Lucas.

Aan het begin van zijn evangelie en aan het einde.

Allereerst bij Jezus' geboorte.  Zie ik verkondig u grote blijdschap

Bij de  hemelvaart van Jezus.  Zij keerden terug met grote blijdschap.

Er is  een verband tussen de nadruk op de vergeving en het vermelden van die grote blijdschap

Lucas heeft namelijk veel aandacht voor de vergeving

Hij heeft alle gelijkenissen van het verlorene opgetekend. Verloren zoon schaap en penning

 

Vreugde

Eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart.

Het gaat in deze tekst om een positieve instelling ten opzichte van het leven.

En dan moeten we denken aan het alledaagse leven. Bij een fles wijn denken wij tegenwoordig aan een gezellig samenzijn, aan een feestje. In Israel was wijn – net als in Frankrijk vandaag – een volksdrank Brood en wijn staan hier voor het  alledaagse leven, eten en drinken en met alles daar om heen.Het gaat hier dus niet om een romantisch vakantieverblijf  aan de Cote d’Azur bij ondergaande zon, maar om het gewone leven dat zo vreselijk saai kan zijn van’s morgens vroeg dat de wekker ons wakker ratelt tot ’s avonds laat dat wij de hond nog even uitlaten op het veldje Ons bestaan kan oervervelend lijken.Elke dag weer datzelfde ritueel. Met dezelfde fiets naar datzelfde kantoor, dezelfde afwas in dezelfde keuken,  Doe het met vreugde, zegt de prediker.Eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart.Het klinkt zo’n beetje als die uitspraak; laten we eten en drinken want morgen sterven wij. Neem het ervan, nu het nog kan.Er zijn mensen die denken dat prediker heel negatief is ingesteld. Dat hij zwaarmoedig tegen het leven aankijkt. Dat hij een pessimist is, iemand die de zon ’s morgens al ziet ondergaan.Ze wijzen dan b.v. op een tekst als Prediker 1 : 3 Wat voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen onder de zon ? Ijdelheid der ijdelheden het is al ijdelheid (oude vertaling) Zinloos, volkomen zinloos, alles is zinloos in een nieuwere vertaling en  de nieuwste vertaling luidt: Alles is lucht en leegte.. Ja, zeggen velen: prediker is een pessimist.Maar de  prediker is geen pessimist, Hij is een realist. Hij verwacht van de mens niet zoveel.Of hij nu rijk is of arm, een professor of een eenvoudige boerenjongen. Sterven doen ze allemaal.Toch heeft prediker een positieve instelling “Het licht is zoet en het is aangenaam voor de ogen de zon te zien.(11 : 7) En in onze tekst:

­Eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart

Dit is de eerste gedachte: het leven is de moeite waard. Ds Buskes schreef eens een boek, dat hij de titel gaf  Hoera voor het leven.Velen denken dat christenen van huis uit somber zijn. Je mag niks.En je moet van alles.Het leven is een zware last met 1001 geboden, gebodjes en regeltjes. Prediker zegt . Eet uw brood met vreugde Carpe diem Pluk de dag, geniet van je vakantie,  Mens durf te leven. Zit niet zo te piekeren. Aan de slag.Eet uw brood, maar doe het met vreugde. Drink uw wijn  maar doe het met een vrolijk hart.Open de vensters van je levenshuis. Kijk niet zo somber.Er zijn vandaag veel mensen die hun brood niet met vreugde eten.Ze zijn ziek, eenzaam, angstig  en depressief Als je ouder wordt, merk je pas goed hoe voor zeer  velen het leven vol zorg is. Je zou zeggen dat  dan  zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus  leven  beter  geproefd heeft, toen  hij  aan de gelovigen de vraag stelde; Wat is uw enige troost in leven en in sterven..? Mensen hebben troost nodig, niet waar  ? Ze moeten zoveel misere verwerken. Zijn er bovendien niet vele wereldbewoners die het ontzettend arm hebben ?Is het dan niet goedkoop en ongepast te zeggen Eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart. ?Daar komt nog iets bij: Hij zegt: laten uw kleren wit zijn.Wit is de kleur van de vreugde, de kleur van het feest.De ontelbare schare in de hemel is gekleed in witte kleren, die gewassen zijn in het bloed van het Lam.De prediker voegt er aan toe: En olie ontbreke niet op uw hoofd. Hier heeft hij de  reukolie op het oog..Als de feestgangers de  feestzaal binnen kwamen werden  ze overgoten met reukolie. De heerlijk geuren van  die parfum kon je overal ruiken. En kun je nu zo maar tot al die armen en alle mensen die in de kreukels zittten, zeggen:Mensen, Eet uw brood met vreugde.? Dat is toch ongepast.?  Dat kan toch niet ? Heeft de prediker dan helemaal geen oog voor alle ellende ? Nee,juist de Prediker weet daar alles van. Het leven is zinloos, allemaal lucht en leegte, schrijft hij.Daarom is het zo frappant dat hij ons toch oproept van het leven te genieten. Prediker richt zich tot al die mensen die alsmaar piekeren en tobben. Tot  mensen die ontevreden en ondankbaar zijn.Eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart.We hebben immers toekomst. We zijn op weg naar de voleinding der geschiedenis. De geschiedenis is geen vicieuze cirkel. Ze loopt uit op de dag van het gericht, dat is van  het rechtzettende handelen van God.Een christen mag vrolijk zijn. Hij mag zeggen:

Ïk wil het daglicht drinken uit m’n beide handen

En op een duintop heerlijk ademen in het groenIk voel nog zoveel vuur in ’t gouwe zonlicht brandenD’r is zoveel, ontzettend veel te doen!Het leven is de moeite waard. Het is een geschenk! Het is geen noodlot.!De prediker richt zich tot de klagers en de mopperaars.Mensen die ontzettend negatief denken.En negatieve gedachten kweken negatieve gevoelens.Velen eten hun brood niet met vreugde en drinken hun wijn niet met een vrolijk hart, niet omdat ze arm zijn, maar omdat ze altijd ontevreden zijn. De kleur van hun belevingswereld is grijs. Niemand deugt, Niets is goed. Alles is waardeloos.Ze hebben altijd kritiek Afschuwelijke mensen zijn dat.Het zijn zeurpieten. En zeurpieten zijn spookrijders. Zij brengen het menselijk verkeer in gevaar.Ze hebben een verkeerde oprit gekozen voor hun levensbaan.De bijbel plaats  een waarschuwingsbord. Ge terug. Ga terug.Eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart.Het is een bijbelse oproep tot vreugde en vrolijkheid.Verheug je  teener als je jong bent.. Geniet. Pluk de dag. Je mag er zijn. Je mag plezier hebben.Jezus heeft ook gesproken over blijdschap.En wel over zijn  blijdschap. Dit heb ik tot u gesproken opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde   Wat is dat voor een blijdschap. ? Je mag blij zijn omdat Jezus jouw vriend wil zijn  en God jouw hemelse Vader.Die blijdschap is de tweelingzuster  van de liefde Die blijdschap is iets anders dan lol.Lol is als een suikerspin: veel lucht en  weinig materie. Blijdschap is als  de zonneschijn, die een warme glans geeft aan de meeste gewone dingen.Misschien leidt u een vreugdeloos leven. Wellicht is de blijdschap weggeebt door alles wat u heeft meegemaakt.Toch  is er reden om blij te zijn.  We weten dat Jezus leeft. En Hij gaat met u mee. Hij wil uw vriend  en metgezel zijn.Daarom is het leven de moeite waard.Dat is de eerste gedachte. De tweede gedacht is; God wil ons geluk.Iedereen wil gelukkig zijn. Niemand zal zeggen: ik wil zo graag ongelukkig zijn. En nu zijn er mensen die denken dat God ons dat geluk misgunt, Dat God en mens concurrenten zijnVoor sommigen zet godsdienst een domper op het leven.Godsdienst ruikt muf.denken ze. De kerk is een kamferkist en het  geloof  een handicap Wij geven daarvoor ook wel eens aanleiding.Vreugde en vrolijkheid passen schijnbaar  niet bij de ernst van het leven. Zo denken we soms.Zo luchtig en lichtvoetig mag een christen toch niet zijn. ?En dan gaat het waarschuwende vingertje omhoog: Denk er om, God  zal alle dingen doen komen in het gericht.Dat zegt de prediker ook!! Als er één geweest is die het leven ernstig heeft genomen, dan is Hij het toch wel geweest.God wil dat we serieus zijn, maar ook dat we vrolijk zijn. God wil het.Dat staat hier ook. Eet uw brood met vreugde, want dit is het motief: Want als ge dit doet heeft God heeft dit reeds  lang zo gewild. (vers 7)God wil dat er vreugde is in ons leven.Wij worden  geroepen tot vreugde.Hij wil van de aarde een paradijs maken. Het leven eindigt niet in een heel donker zwart gat, waar alles voor goed in verdwijnt,  maar op een bruiloft in het Nieuw Jeruzalem. Maar wij kunnen vanuit  deze donkere aarde de contouren van deze Lichtstad nog niet onderscheidenJezus Christus heeft ook gezegd; Ik ben komen opdat de mensen  overvloed hebben.God gunt ons ons geluk. Hij gunt ons geen schijngeluk. Mensen, wat is er veel surrogaat.Er is zoveel nep.Vooral in de wereld van het amusement.In heel veel vreugde komt vroeg of laat een barst. Sommigen  vragen zich af; mogen we wel gelukkig zijn ?De bijbel zegt Geniet het leven met de vrouw die je liefhebt, het meisje van wie je houdt.je vrienden met wie je omgaat.Toon Hermans schreef van zijn vrouw:Ze is mijn song, mijn derde long, een koningin, een hertZij is een warm concert en park met 1000  banken, duizend klanken. Zij is een tuin vol milde bloemen, zij is een bron, een zon, een aqurel zij is mijn danstent, mijn kapelEen christen mag zeggen Blij dat ik leef! We mogen dansen en dromen, feesten en fantaseren, vieren en verbeelden, want we zijn bruiloftsgangers.Echte blijvende vreugde staat echter onder het grote voorbehoud van de laatste woorden van de prediker. Vrees God en onderhoud zijn geboden, want God zal elke daad doen komen het in het gericht, hetzij goed hetzij kwaad.De wereldgeschiedenis eindigt niet in de leegte of in de afgrond, maar voor de troon van God. Er komt een dag waarop we rekenschap zullen moeten afleggen van ons leven. De Here God neemt ons serieus.  Hij ziet niets door de vingers.De vraag  waar de laatste beslissingen van ons leven zullen vallen is niet de vraag of we wel goed opgepast hebben, ons best gedaan hebben om netjes te leven. Het is deze vraag :heeft u God als God erkend ? In Jezus Christus heeft Hij zijn hand naar u uitgestoken.Heeft u die hand aangenomen ? Schep vreugde in het leven zolang het lampje brandt
U hoeft helemaal niet zo krampachtig te leven.U hoeft helemaal niet zo bang te zijn.U hoeft niet weg te kruipen als een schuw vogeltje.Oeverloos is Gods liefde in  Jezus ChristusEindeloos zijn barmhartigheid.Maar u zegt misschien: staat hier niet dat God elke daad zal doen komen in het gericht ? Doet zo’n uitspraak niet de rillingen over je rug lopen ?Nee. Helemaal niet,  want als u in Jezus gelooft. wordt u voor Gods Tribunaal vrijgesproken. Hij die u komt oordelen, is uw vriend  en Verlosser !Uw Rechter is niemand anders dan uw Redder!.Mij trof deze week wat prof.   Rutten, hoogleraar in de economie  voor de studenten in Roteerdam zei. Ik verwacht niets van de economie of technologie. Ik verwacht alles van de wederkomst van Jezus. Amen