A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Beeld van God


God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken (Genesis 1: 26)

Meestal wordt deze tekst  terecht zo uitgelegd dat de mens ‘van hogere komaf ‘is, iets koninklijks heeft. Hij heeft iets heeft wat andere schepselen niet hebben.De mens is geen dier.

 Dieren naar hun aard

De dieren zijn geschapen ‘íeder naar zijn aard’ De mens daarentegen is het beeld, de icoon van God.

De mens heeft iets weg van God.Dat iemand een echte vader kan zijn, komt omdat hij een beetje op God onze hemelse vader lijkt. De Schepper  wilde een wezen tot aanzien roepen, dat met Hem overeenkomt, waarmee Hij kan praten, dat naar Hem luistert en dat Hem aanroept. De mens is geschapen naar het beeld van God. Hij is Gods partner.Dat betekent dat Hij net als God een persoonlijke verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld

Van de dieren wordt telkens in Genesis 1 gezegd, dat God ze naar zijn aard schiep, maar van de mens staat geschreven: Hij schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis.Dat is heel iets anders.

De mens heeft altijd iets van God

In Psalm 8 wordt de vraag gesteld hoe het toch mogelijk is dat de Heer van de Melkweg, die uit zijn vingers sterrenstelsels wegschiet, zich over zo’n stofje als de mens bekommert.In vers 8 van psalm 8 lezen we als antwoord, dat God de mens bijna goddelijk gemaakt heeft.

Het is weliswaar verspeelde grootheid en de mens  als beeld van God is weliswaar erg geschonden.

Maar er is toch nog wel iets van God in hem over gebleven waarop we hem kunnen áánspreken.God laat de mens niet los. In Christus herstelt God het zo geschonden beeld van de mens (Rom.8:29).Waarom heeft God zijn schepselen niet onmiddellijk in de prullenbak gegooid? Omdat Hij trouw is gebleven  aan de mens als zijn beelddrager.

Tegen ontluistering van de mens

Juist de bijbelse leer van de mens die geschapen is naar Gods beeld, helpt ons in ons gevecht tegen de ontluistering van de mens.

Uit Hem komen ook wij voort (Hand.17:28). De mens is geen wegwerpartikel. Juist het geloof dat de mens naar Gods beeld is geschapen, geeft ons de vrijmoedigheid  te protesteren tegen de ontmenselijking van de mens.

Als Hitler geloofd had dat de mens naar Gods beeld is geschapen, had hij nooit bevel gegeven de joden uit te roeien

Geen naakte aap

In een grenzeloze verplatting van de samenleving degradeert de mens tot een naakte aap.