A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rivieren hebben dijken nodig, kerken een belijdenis


 

Confessioneel, niet conventioneel

De belijdenis is geen playback van de traditie

De belijdenis is geen droogbloem   die je tussen de bladeren van de bijbel  conventioneel

Confessie en confetti hebben beide iets feestelijks

Rivieren hebben dijken nodig, huizen een fundament en kerken een belijdenis

Zo niet dan wordt het land overstroomd, de huizen storten in en verdwijnt de kerk

Vastheid moet wortels hebben die gegrond zijn in een overtuiging

Een belijdenis is nodig om ketters en sekten te onderscheiden

Sekten zijn gevaarlijker dan insecten.

Confessionele verenigingen komen op voor het belijdend karakter van de kerk

Een belijdenis is iets waarvoor je je hand in het vuur zou willen steken

Iemand die zijn geloof helder belijdt is bij voorbaat al verdacht

Belijden is nodig in onze onzekerheidscultuur, waarin zekerheid argwaan oproep

Iemand die zekerheid heeft, wordt als fundamentalist ge-oor-merkt