A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

De regelaar heeft de bespiegelaar verdrongen


 

Doeners

Wij zijn de kunst van het bespiegelen kwijtgeraakt.Wij zijn doeners geworden.De relatie tussen doen en denken is verstoord. De regelaar heeft de bespiegelaar verdrongen.

De ware mens is nu de bedrijvige mens en niet de denkende mens.

Er is een nieuw type onderwijs gekomen dat zich afvraagt wat we aan de aangeboden kennis hebben.

Het nieuwe leren

Dit is het Nieuwe Leren.Wat kun je ermee doen.?De kunst van het doen staat centraal in onze tijd.

Alles draait om handelen, fabriceren, regelen en het laten realiseren. Daar komt het op aan!

Maar bespiegelen in het stellen van kritische vragen b.v., het leggen van verbanden komt op de achtergrond. De kunst van het doen staat centraal.Het gaat om prestaties, om inkomsten,  evaluatiesscores, meetbare prestaties.

We denken dat we met molsogen die op de ervaring gericht zijn beter kunnen zien dan  met ogen van een wezen dat gewens is rechtop te lopen en verder ziet.

Het ervaringsdenken

De mens die tastbare resultaten boekt, die is belangrijk.De economische mens heeft het gevoel van welbevinden, van geluk verdrongen.We moeten immers scoren.

Er is weliswaar winst geboekt  in het toepassen van kennis, in het toegankelijk maken van kennis via internet, maar dat heeft tot gevolg een verschuiving van  inhoud naar vorm, kortetermijndenken en marktgericht denken. Zie  essay Jan Kaldeway www.inspelen-opleerstijlen.nl