A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Boeddha ontvluchtte het lijden. Jezus zocht het. Geen lotusbloem, maar het kruis is ons behoud


 

Boeddhisme en spiritualiteit

 ‘Bodhitv.nl’ is een jongerenwebsite die constateert dat steeds meer Boeddhabeelden te zien zijn bij Xenos, IKEA en andere winkels. Waarom is er zo’n hevige belangstelling voor het boeddhisme? De oorzaak ligt in een opleving van een algemene spiritualiteit. Er komt mijns inziens een doe-het-zelf-religiositeit op, waarin men belangstelling heeft voor Boeddhabeelden, maar ook voor figuren uit het hindoeïsme en de astrologie. Of gaat het alleen om decoratie? Sociologen beweren in ieder geval dat 26 procent van de Nederlandse bevolking een ongebonden spiritualiteidt aanhangt. Men wil niet gebonden zijn aan een kerk, een traditie en zeker niet aan een belijdenis. Toch wil men wel geloven dat er ‘meer is tussen hemel en aarde’ Het zijn juist de ‘ietsisten’ die belangstelling hebben voor het boeddhisme.  

Zelfverlossing

Uit het Boeddhisme komt geen vaderlijke (of moederlijke) god naar voren tot wie men zich zou kunnen richten. De Boeddha moet dan ook niet als een goddelijk wezen gezien worden, maar als een mens. Echter wel als een mens die inzicht in de aard van de dingen en het leven verworven heeft; vandaar dat hem de naam Boeddha (de 'verlichte', de 'ontwaakte') is toegekend.
Vaak wordt in Thailand de Boeddha afgebeeld zittend in de lotushouding. Misschien heb jij in een Xenos winkel wel eens met verbazing gekeken naar een beeld van Boeddha. Vind je ook niet dat het rust, vrede en concentratie uitstraalt? Gekruiste benen, gevouwen armen, gesloten ogen, een vage glimlach om de mond, een afstandelijke trek op zijn gezicht, ontheven van alle ellende in deze wereld en immuun voor pijn. Hoe heel anders  ziet de Christusfiguur aan het kruis er uit!  

Boeddha en Jezus

Boeddha is totaal anders dan Jezus 
Wat een verschil tussen Boeddha en Jezus! Boeddha ontvluchtte het lijden, Jezus zocht het lijden.Boeddha onttrok zich aan de medemens, Jezus gaf zich voor de medemens, Het is één van de weinig juiste afbeeldingen van het kruis, want de dwarsbalk is niet tegen de rechtopstaande balk gespijkerd maar met de gekruisigde op die balk gelegd in een van tevoren gemaakt gleuf. De schilder heeft de betekenis ook vastgelegd in het lammetje aan de rechtervoet van Johannes. Het is een verwijzing naar de woorden van Johannes de Doper: Kijk, Hij is het lam van God dat de zonden van de wereld draagt. Handen en voeten gespijkerd aan het kruis, opengekerfde rug, door de dorens hevig bloedend aan het hoofd, verschroeiende dorst in een Godverlaten duisternis. In tegenstelling tot Boeddha was Jezus niet immuun voor pijn en lijden. Hij droeg  de vloek en de toorn van God over ons aller zonde en schuld. Boeddha onttrok zich er aan en onthechtte zich van de pijn en het lijden. Jezus trok het zich letterlijk aan. Zo is Hij onze Verlosser geworden en niet Boeddha. In het Boeddhisme probeert men aan het lijden te ontsnappen door zich te onthechten aan alle ellende en door een steeds hoger bewustzijn te creëren. 

De lotusbloem 

Inderdaad:Boeddhabeelden stralen rust en concentratie uit. Ze zijn niet afschrikwekkend. Symbool is de lotusbloem. Die bloem heeft de vorm van een wiel, het is het symbool van de cyclus van leven en dood. Symbool van het goede en harmonieuze dat uit het modderige water van de chaos is  omhoog geschoten. Hoe mooi en harmonieus is zo’n beeld in tegenstelling tot de gekruisigde Christus. Soms wordt Boeddha zelfs  afgebeeld zittend op zo’n bloem. Bij ‘zen’ is de meditatie het middel tot verlichting. 

Zelfverlossing 

 

Wordt in het boeddhisme niet  het unieke en eigene van het christelijk geloof bestreden? Verlossing is mijns inziens alleen mogelijk door het verzoeningswerk en de opstanding van Jezus Christus. Prof. J.H.Bavinck zei eens op college: Mijne heren, onthoudt het goed: alle religies zijn gegrond op de idee van de zelfverlossing. Er zijn theologen die een versmelting van het boeddhisme en het christelijk geloof voorstaan. De Jezussoetra’s beloven ons verlossing als we een bepaald pad lopen. De Jezussoetra’s beloven ons de verlossing van de karmische last uit eerdere levens. Alle religies doen een beroep op het beste van de mens. Maar het christelijk geloof weet dat we het zo nooit zullen redden. Geen zelfverlossing. Er is uitsluitend hoop door de verlossing door Jezus Christus. Als de mens denkt dat hij in wezen goed is, zal hij ook nooit van genade kunnen leven.  

Zit het Koninkrijk van God in ieder mens? 
Chinese theologen hebben gewezen op Lucas 17: 21. Op de vraag van de Farizeeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Jezus hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is. Ook zal men niet zeggen zie hier is het of zie daar. want zie, het Koninkrijk is onder u (Het koninkrijk is binnen in u, binnen uw bereik.) Dat is zeker geen argument voor de innerlijke goedheid van de mens. Nergens in het Nieuwe Testament komen we de gedachte tegen dat het Koninkrijk van God een puur innerlijke zaak van mensen is. En zeker niet dat de Farizeeën huisvesting gaven aan Gods koninkrijk! Het komt altijd van buiten af Jezus bedoelt zichzelf als Hij zegt dat het Koninkrijk binnen handbereik is. Hij stond op een paar meter afstand van de Farizeeën toen Hij met hen sprak!! In Jezus Christus is Gods Koninkrijk verschenen. In Hem is het binnen ons bereik. We hoeven het pad van de Boeddha niet te lopen!