A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oertempel opgegraven


 

 

Op een heuveltop in Zuid-Turkije werd onlangs een oeroud tempelcomplex blootgelegd. De naam is Gebökli Tepe. Deze oudste tempel ter wereld ligt tegen de Syrische grens aan, tamelijk dicht bij Haran. De oudst bekende stad in Turkije was tot nu toe Catal Huyuk. Maar deze tempel is 2000 jaar ouder. Het complex bestaat uit verschillende ringen van stenen, afgewisseld met hogere, rechtopstaande zuilen. Bas-reliëfs van verschillende dieren zijn gevonden:schorpioenen, woeste evers en leeuwen. Ze springen en steigeren.

 

 

 Dit was volgens wetenschappers de tijd van de jager-verzamelaars. Het heiligdom moet hebben gefunctioneerd als centrale plek waar allerlei rituelen werden uitgevoerd en offers werden gebracht. Het is 11.600 jaar opgericht  en volgens sommige  archeologen nog eerder. Dikwijls werd de tempel afgebroken en weer opgebouwd. Het is het oudste teken van georganiseerde godsdienst. Volgens veel archeologen moet de landbouwcultuur pas rond 6000 jaar voor Chr. zijn beslag hebben gekregen.

 

Afbeelding van een vrouw

Afbeelding van een man. Het oudste beeld van een man!

 

Dageraad van de religie 

De tempel wordt in National Geographic (juni 2011) “De dageraad van de religie “ genoemd. Nog nooit zijn tekens van religie gevonden die zo oud zijn. Ik vind dit zeer aangrijpend. Religie is blijkbaar in de mens ingebakken. Van meetaf heeft de mens gevoeld dat er een macht is die het mens-zijn overstijgt en dat hij niet zelfgenoegzaam is.

Genesis 4:29 

Nu heeft prof.dr.W.M.de Bruin deze bijzondere vondst onmiddellijk in verband gebracht met de Bijbeltekst “In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen(Gen.4:29). Volgens Exodus 3 valt het begin van de verering van de ‘HEER’ samen met het ontstaan van het volk Israël. De oudste tempelbouwers kenden natuurlijk deze naam niet. Zij riepen wel een hogere Macht aan in wie wij geloven als de Schepper van hemel en aarde. Pas in de tijd van Mozes heeft God zich geopenbaard als Jahweh, “Ik ben er bij”. Ergens moet er toch een verband zijn tussen Gen. 4: 29 en het gevonden tempelcomplex. Hoe kwamen die oermensen er toe in die Hogere macht te geloven? Ik geloof dat het bouwen van die oeroude tempel een echo was van Gods openbaring in het hart van de mensen.”Het aanroepen van de naam van God” was toen al begonnen. God had iets van zich laten merken.

De lijn van Kaïn en de lijn van Seth 

De Bijbel verschaft ons in Gen.3 en 4 meer informatie over hoe het allemaal is gegaan in het oerbegin. Achter elkaar gaan relaties stuk. Het begint met de relatie tussen God en mensen. Kaïn doodt Abel. Lamech knuppelt er op los. Lamech is Kaïn in de zevende macht. De lijn Kaïn- Lamech is de lijn van God af en de lijn van de tirannen in het groot en in het klein. Op die lijn  bevindt zich ook de zogenoemde structurele  ik-gerichtheid. Daarbij gaat de mens er vanuit dat je de ander (ook een partner) nodig hebt om zelf gelukkig te zijn. Op die lijn  bevindt zich ook Sartre die zei dat je je vrijheid verliest als je een vaste partner hebt. Direct daarna loopt het fout tussen mensen onderling.

 Seth= plaatsvervanger. 

En toch...in de laatste tekst van het vierde hoofdstuk van Genesis lezen we:In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen. ‘In die tijd’ is de tijd van Seth. Want naast de Kaïn-lijn is er de Seth-lijn. Wat is dan de Seth-lijn in die tijd van schreeuwend geweld?. Dat is de lijn van Seth-Enos- Noach- Abraham-Israël-Jezus de Messias! Wat is dan het belangrijkste in de Seth-lijn?  Set betekent plaatsvervanger. Sett nam de plaats in van Adam. Jezus de Messias is de echte  plaats vervanger, de tweede Adam. Deze tweede Adam riep de naam van de HEER aan:”Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”.Volgens archeologen heeft het heiligdom z’n 2400 jaar gefunctioneerd. Voldeed de vorm niet meer? Ondanks alle menselijke inspanningen,is het Bijbels vervolg op Gen.4:26 niet optimistisch. De mensheid glijdt steeds verder van God af. Ook de torenbouw van Bijbel is een grote ontmaskering van menselijke hoogmoed. Echte  hoop krijgen we pas in  Genesis 12  bij de roeping van Abram. Met Abram is het pas goed begonnen en in hem zullen alle volken gezegend worden.