A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olijfberg / Huilende Jezus


Olijfberg  / Huilende Jezus Toen Jezus de Olijfberg afdalend, Jeruzalem voor zich zag  liggen, begon Hij te huilen over het lot van deze stad

(zie ook Jeruzalem / Verwoesting)

 

 

 

Vanaf de Olijfberg heb je een schitterend uitzicht over Jeruzalem

 

Jezus heeft de nachten vaak doorgebracht op de Olijfberg.  Heel  vroeg in de morgen stak Hij  dan - na zijn verblijf in het open veld of in de woning van Lazarus en Maria - het Kidrondal over en ging Hij Jeruzalem binnen. Via een poort in de oostelijke muur – waar nu zich de Goude Poort bevindt -  kwam Hij in de stad. Hij klom vervolgens omhoog via een vrij steile trap naar de tempelpoort die de Schone genoemd wordt((Hand. 3:2). Daar zaten en lagen  altijd veel bedelaars van wie de meesten gehandicapt waren.”Overdag gaf Hij onderricht in de tempel, maar ’s avonds vertrok Hij om de nacht door te brengen op de Olijfberg.(L:uc.21:37)”. Dat deed Jezus niet af en toe, nee, dat deed Hij dagelijks (Luc. 19:47).Ik begrijp nu waarom zo velen op de Olijfberg wilden blijven slapen. Men voelde zich dan dicht bij de Heer, die ook vanaf de Olijfberg zo dikwijls naar de sterrenhemel heeft gekeken, als Hij niet kon slapen. De hele bevolking was dan ook gewoon om  vroeg op te staan om naar Hem te luisteren. Jezus heeft dus vaak deze weg gekozen. Maar als Hij uit het zuiden kwam, koost hij natuurlijk de Huldapoorten met zijn ongelooflijk  brede trappen die naar de Voorhof der heidenen leidden(Jeruzalem / Huldapoorten, zie foto van deze dubbele poorten bij Jeruzalem / Opgravingen)). Ik neem aan dat Jezus meestal door de Schone Poort de tempel binnenging. Bij die poort hebben Johannes en Petrus een verlamde bedelaar genezen (Hand. 3:2)

 

Graf van Zac harias

 Heidense offerhoogten 

De Olijfberg is ook bekend geworden door de vele offerhoogten die Salomo had laten bouwen voor de heidense goden. Het waren goden van zijn vele buitenlandse vrouwen. Voor Astoret of Astarte de godin van de Sidoniërs, voor de gruwelijke god van Kamos, de gruwelijke god van Moab,en ter ere van Moloch de gruwelijke god van Ammonieten, Uitgerekend in deze omgeving heeft Jezus bij zijn heengaan naar de Vader, de leerlingen de handen opgelegd en gezegend.

Vele joden geloven dat de Olijfberg ook nog een grote rol zal spelen aan het einde der tijden, op de grote en doorluchtige dag des HEREN.”Die dag zal Hij de voeten op de Olijfberg planten ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten (Zach. 14:3).Vrome joden die de Messias verwachten,laten zich hier graag begraven. Als op de Jom Jahweh, de grote Dag, de graven opengaan, zullen zij als eersten de Messias zien.

 Huilende Jezus 

De Olijfberg is ook de plaats waar Jezus heeft gehuild. Zoals u weet huilde Hij na het overlijden van  Lazarus. ‘Jezus weende” staat in de NBG- vertaling en de Nieuwe Vertaling heeft Jezus begon ook te huilen (Joh.11:35). Hij heeft ook hartstochtelijk gehuild bij zijn intocht in Jeruzalem, toen Hij afdalend van de Olijfberg, de stad voor zich zag liggen (Luc.19:41). Hij voorzag al de verwoesting van de stad.

 Flavius Josefus 

Flavius Josefus heeft hierover geschreven:

 “De tempel stond in lichterlaaie. Overal werd geplunderd en gemoord. Leeftijd wekte geen medelijden op. Kinderen en bejaarden, gewone gelovigen en priesters, iedereen werd gedood. Angstaanjagender nog dan het geluid was het lijden. De Tempelberg leek tot in zijn grondvesten één kolkende vuurzee. De stromen bloed leken de vuurzee nog te overtreffen. Het leek wel of er meer mensen vermoord werden dan er moordenaars waren.Nergens kon men door de lijken de grond nog zien. De soldaten renden over de stapels lijken, de vluchtenden achtervolgend.