A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ontmoetingstent of tabernakel


 

 Ontmoetingstent

 

 

 Een model is opgezet in de woestijn bij Timna

 

Afbeelding van de ontmoetingstent binnen het legerkamp. (Ex 40) Zo ongeveer moeten we het ons voorstellen. De tenten van de 12 stammen van Israel waren opgesteld rond deze ontmoetingstent (met Voorhof, het Heilige en het Heilige der heiligen). God woonde te midden van zijn volk. 

In de veertig jaar dat de Bené Jisraél door de woestijn trokken, droegen zij de tent van samenkomst of ontmoetingstent met zich mee.

 Toen zij in het Beloofde land waren aangekomen bleef deze tent in gebruik totdat Jeruzalem werd veroverd en daar de Tempel werd gebouwd.

De vertaling van het NBG heeft telkens ‘tent der samenkomst’ in plaats van ontmoetingstent.

In de vertaling van de NBV treffen we twee verschillende soorten ontmoetingstenten aan, terwijl toch de indruk gewekt wordt dat het om dezelfde tent gaat.

We lezen van een ontmoetingstent in Ex. 33 en een ontmoetingstent in Ex. 40. In dit laatstgenoemde hoofdstuk wordt de ontmoetingstent de tabernakel genoemd, terwijl deze plaatsen van samenkomst mijns inziens niet identiek zijn.

Er is een ontmoetingstent buiten het legerkamp (Ex. 33: 7) en een ontmoetingstent binnen het legerkamp. En die wordt tabernakel genoemd in Ex. 40.

 De tabernakel werd telkens opgetrokken binnen de kampementen van de twaalf stammen en God was ook in de tent Zelf aanwezig in het Heilige der heiligen.

In de ontmoetingstent buiten het legerkamp was God niet in de tent, maar daarbuiten.

Het is mij opgevallen dat de wolkolom, als teken van Gods aanwezigheid – bij de ingang van de tent bleef staan.

Zodra Mozes in de ontmoetingstent kwam, daalde de wolkkolom neer en bleef staan bij de ingang van de Tent en Hij sprak met Mozes.

 Dat wordt beschreven in het prachtige hoofdstuk Ex. 33 waar we lezen over de intieme omgang van God met Mozes

 De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt (Ex. 33: 11)

Maar deze ontmoeting vond niet plaats in de tabernakel (zie bij Tabernakel)