A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Open Deur


     

Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat (Openb. 3:8) Ik heb u een geopende deur gegeven

De kerk van Filadelfia heeft 13 00 jaar bestaan.Ze had veel contacten. Ze hadeen open deur naarf haard omgeving

 Als ik door de nauwe straatjes van Alasehir (het Bijbelse Filadelfia))loop, valt het me op dat overal de deuren van de huizen openstaan. Door die geopende deur komen lucht en licht de woningen binnen en  - wat net zo belangrijk is – houdt men het contact met de buitenwereld.

 Open deur=contact buitenwereld

 De woning is toegankelijk. Ik denk aan wat de Opgestane zegt tot deze gemeente: Ik  weet uw werken, zie Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven Dit betekent dat de bewoners van deze plaats open stonden voor de invloed  van de Heilige Geest.  Velen namen het christelijk geloof aan. Zij werden ingeschreven in het register van de gemeente. De allereerste christenen waren meestal Joden. Dat was zeker niet meer het geval tegen het eind van de eerste eeuw na Christus. In de jaren 95 en 96 brak er onder keizer Domitianus een hevige vervolging uit. Zestig jaar later (in 156) brak er weer een vervolging uit. Elf christenen uit Filadelfia moesten in het stadion in Smyrna vechten teen wilde dieren.In die tijd is ook de apostel Johannes verbannen naar Patmos.  

Schuilnamen

Door die vervolging was het voor Johannes te riskant om namen te noemen.  Vandaar dat hij alleen schuilnamen gebruikt, die de gemeente wel begrepen zal hebben. Ondanks die vervolging bleef de gemeente bleef  haar Heer trouw. Openb. 3: 8 en 12 Zij verloochende Hem  niet.  In de stad van God zal ze een nieuwe naam krijgen. In Alasehir kent niemand meer de oude naam van de gemeente: Filadelfia. Ze krijgt een nieuwe naam.  Een drievoudige nieuwe naam. 

De naam van God, de naam v an het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe naam van Christus

De kerk van Filadelfia had twee lijsten: boven de ene lijst stond ingekomen en boven de andere:uitgegaan.  In het Nieuw Jeruzalem  zal niemand meer worden afgeschreven.  Wie overwint hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God en hij zal niet meer daaruit gaan. De oudere generatie in de tijd van Johannes  zal nog heel goed weten hoe in het jaar 17 de stad volledig verwoest werd door een  aardbeving. Ook Johannes heeft dit geweten. Misschien herinneren ons  daaraan nog de woorden Ik zal hem maken tot een zuil in de tempel van mijn God.  De zware massieve zuilen van de tempels uit die tijd waren symbolen van vastheid en duurzaamheid. Zelfs als het tempeldak was ingestort door de aardbevingen, bleven de zuilen nog overeind staan.  Dat kun je overal nog  zien in Turkije De christelijke kerkFiladelfia staat boven aan de lijst van de zeven Klein-Aziatische gemeenten.

 Bolwerk christelijk geloof

 

Ze wordt door haar Heer geprezen. De stad is 1300 jaar lang een bolwerk van het christelijk geloof geweest. Pas in het jaar 1391 is deze stad bezweken voor de aanvallen van de Turkse Osmanen. De kerk zelf  heeft nog bestaan tot het einde van de vorige eeuw. De enige herinnering aan de bloeiende christelijke kerk van Filadelfia  vinden we  in het centrum van het stadje. Het zijn een paar kolossale steenklompen, resten van de  vier hoofdzuilen  van een majestueuze kerk die in de twaalfde eeuw gebouwd werd.   

Broederliefde

Filadelfia betekent broederliefde.  In Amerika is deze naam bewaard gebleven. William Penn, de grote leider van de Quakers stichtte in 1683  in de Qukerstaat  Pennsylvania een stad die hij de naam Filadelfia gaf, want onderlinge broederlijke liefde was een van de grote idealen van de Quakers.