A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Overzijde Graf


Overzijde graf

 

 

De Drie Maria's bij Jezus graf

Rachels graf te Betlehem. Graven aartsvaders liggen in Hebron. zie Hebron

“Kunt u mij wat vertellen over het leven na dit leven? Wat weten we van het hiernamaals?” vroeg een bezoekster.Daar weten we eigenlijk niet zoveel van. Onder het opschrift ‘Overzijde graf’ heb ik bij elkaar gesprokkeld wat ik de laatste tien jaren daarover  heb geschreven. Het is overstelpend veel. Het is een bonte verzameling van onderwerpen geworden. Het is erg gemakkelijk om daarbij allerlei kritische opmerkingen te plaatsen. Doe dat dan ook maar. Heel veel zou ik moeten schrappen. Ik val nog al eens in herhaling omdat ik telkens weer een andere invalshoek koos. Toch laat ik alles maar staan. Ik weet niet waar ik moet beginnen.

Diesseitig

Onze huidige cultuur is ‘Diessetig’ geworden. Over het Jenseits- de overzijde van het graf wordt weinig meer gesproken, geschreven of gezongen.Vroeger zongen velen uit de bundel van Johannes de Heer:”Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor ik Licht zie stromen” Nu lijkt die poort gesloten   en het Licht  verdwenen..

Databestanden

Maar nu over onze website. U vindt er  een databestand onder de categorie Bijbelseplaatsen en een onder de categorie ONDERWERPEN. De grenzen zijn vloeiend.Ik noem  nu enkele.items:  

Bijbelseplaatsen:

  

  

Eeuwig leven,

Euwigheidsbesef,

Eeuwigheidzondag, Hel aardrijkskundig,Hel en eindgericht,Hel in Mideleeuwen,Hel van Jezus,Hellevaart vanJezus. Hemel en hemelburgers,Hemel, en hiernamaals,Hemelen, Hemels Jeruzalem,Hemelse toekomst, Hemelse vreugde op aarde (veel foto’s). Apocalyps, Ziende de Onzienlijke

Onderwerpen

Hiernamaals, Hiernamaals: herenspinsels? Hiernamaals, Hel en Hemel, Wederkomst, Kerkhof van Pisa, Reïncarnatie,Toekomstverwachting

Enzovoorts

Come-back van Jezus

Is onze aandacht niet te veel gericht op de Overzijde van het graf en te weining op de te rugkeer van Jezus?

Ja

Het eerste woord dat in de laatste uitspraak van Jezus is vermeld in de Bijbel is het woordje “ja”. In Openbaring.22 :20 lezen we:Hij die deze dingen getuigt zegt:

Ja, Ik kom spoedig.

 Amen, Kom Here Jezus”. Dat “jawoord” van Jezus is rijk en verrassend. Tijdens zijn leven op aarde heeft Jezus veel vijandschap en tegenwerking ondervonden. Op grond van alles wat hij heeft meegemaakt van de mensen zou het begrijpelijk zijn geweest als hij “nee” had gezegd. Nee, Ik kom niet. Jullie moeten zelf de troep die jullie gemaakt hebt maar opruimen.

Daarom is dit “ja’ het ja van zijn oeverloze genade. Het is een hartstochtelijk en hartverwarmend “Ja”. Het licht van dit “ja” blijft branden tot de jongste dag.

Dit “ja” van Jezus is niet vrijblijvend. De gemeente mag Amen zeggen op het “ja” van Jezus. Het Hebreeuwse woordje Amen betekent zoveel als “Zo is het”. Of: Dát is waar!!

“Ja Ik kom spoedig’ verzekert Jezus ons. Hier spreekt Hij over zijn tweede komst waardoor Hij eens op de jongste dag van de voleinding van alle dingen voor ieder zichtbaar zal zijn. Jezus zegt niet “Ik zal spoedig komen”, maar Hij gebruikt de tegenwoordige tijd: om zijn toekomst aan te geven “Ik kom spoedig”.

Ik kom er aan

We kunnen die woorden dan ook omschrijven met “Ik ben bezig met haast te komen: Het is een vermaning, maar vooral een troost. Je kunt ook vertalen met “Ja, Ik kom al.´of “Ik kom er aan”  Wees maar niet bang. Laat je niet uit het veld slaan door alles wat jullie meemaken. Ik kom er aan!!