A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Onkruid


Onkruid

Het is met het Koninkrijk van God als met een mens die goed zaad gezaaid had op zijn akker. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien(Matt.13:24-26)

 

Bij het groeien blijkt dat tarwe en onkruid z zo verstrengeld zijn dat het onkruid alleen uitgetrokken kan worden met de tarwe samen.

 

Twee zaaiers

 

Het gaat hier over twee zaaiers. De een zaait goed zaad en de ander onkruid. Dat onkruid kan  gewoon ongewenst groen zijn.  Onnkruid dat niet in de akker thuis hoort; paardenbloem,varkensgras of kleefkruid. Dat soort onkruid zie je al heel gauw mee groeien met de tarwe.

 

Dolle tarwe

 

Maar bij het onkruid dat Jezus op het oog heeft, gaat het om onkruid dat speciaal door een vijandige zaaier is uitgekozen. Het schoot niet vanzelf op. De  zaaier  had het ingezaaid. Hij wist wat voor onkruid het was. Het onkruid dat opkwam uit dit zaad, zal heel sterk op echte tarwe geleken hebben en zal aanvankelijk moeilijk te herkennen zijn geweest als echt onkruid. Het leek echte tarwe, maar het was ‘dolle tarwe’.Je kon er geen brood van bakken. Jezus heeft het Koninkrijk van God verkondigd. Een Rijk van liefde en barmhartigheid dat in Hem is gekomen. Het zaad van Gods liefde heeft in de hele wereld wortel geschoten.  Gods vijand heeft ook gezaaid.

Is de akker  wereld of kerk?

Is de akker de wereld of de kerk? IK denk dat Jezus met de akker de kerk bedoeld heeft . In de kerk kunnen mensen voorkomen die kwaad zaad zaaien. Ik denk bijvoorbeeld aan de ‘Deutsche Christen’ in de jaren  dertig ‘Hitler mus es werden”. Het ging om de oplossing van de ;Judenfrage”.

.Zijn er zelfs in de kerk twee soorten zaaiers? Er zijn christenen die dolle tarwe zaaien. Ze zijn heel actief. Ze gebruiken mooie woorden. Maar ze stralen niet de liefde uit. Ze kennen geen barmhartigheid  Jezus zal gedacht hebben aan wat de boeren vroeger ‘dolle tarwe’ noemden. Het is onkruid, maar het lijkt op de tarwe die de boer had ingezaaid/.