A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ossuarium Kajafas 1


Ossuarium Mirjam dochter van Kajafas

 

 

 

Ziet u op dit kaartje  de Bovenstad? Daar lagen de villa's en de paleizen, o.a. van Herodes (Jezus voor Pilatus) en van de Hogepriester (Jezus voor Kajafas) Tussen de Bovenstad en de Benedenstad lag een diep dal. Het Kaasmakersdal. In de Benedenstad woonden eenvoudige burgers. Rechts van dit dal ligt de Stad Davids, oorspronkelijk de Jebusburcht op de Ofelheuvel, ik heb die heuvel aangesrtreept met horizontale lijntjes. De Ofelheuvel was oorspronkelijk de berg Sion, maar later kreeg de plaats van het hogelpriesterlijk paleis die naam.U moet zich wel voorstellen dat zowel de Ofelheuvel en de plek van de paleizen binnende muren van Jeruzalem lagen. Dit is nu niet meer het geval In de tijd van Salomo schoof het centrum van de stad naar het noorden.

Zie voor de aardigheid ook eens naar Bijbelse Begrafenis onder het kopje Knekelkist van Jakobus de rechtvaardige

De archeologen twisten nog steeds over de echtheid.Sommigen zeggen het deksel is echt, maar de kist niet

 

 

Botten dochter Kajafas

 

De inscriptie die een ossuarium toeschrijft aan een dochter van de familie van de Bijbelse hogepriester Kajafas blijkt echt te zijn. Dit hebben wetenschappers van Israëlische universiteiten vastgesteld. Ossuaria zijn kleine stenen kisten waarin Joden rond het begin van de jaartelling de beenderen van de overledene legden, nadat het lichaam was vergaan. Ze plaatsten vervolgens de kisten in grotten, in familiegraven. Zo’n kist wordt ook wel genoemd een knekelkist. Een dergelijke knekelkist heeft jaren geleden heeft onrust veroorzaakt onder de archeologen. Men twijfelde aan de echtheid van dat ossuarium. Maar nu is er onlangs zo’n kist gevonden waarvan de authenticiteit door de archeologen  unaniem is vastgesteld.

En weet u wat nu zo interessant is? Het gevonden graf met de tombe is van de familie van Jozef Kajafas, de schoonzoon van de  hogepriester Annas, die volgens de bijbel in het proces tegen Jezus de doorslag gaf en Hem uitleverde aan Pontius Pilatus.

Op die  ossuarium staat: Mirjam, dochter van Jeshua, zoon van Kajafas, priester van Maäzja uit Beth Imri.(1 Kron. 24:18).In totaal waren twaalf  ossuaria opgegraven.

De mooiste ossuaria bevatten twee Aramese inscripties:Jozef zoon van Kafa en ‘Jozef, de zoon van Kajafas’

 

Annas

Annas was weliswaar door de Romeinen van zijn functie als hogepriester ontheven, maar voor de joden en voor Johannes was hij nog steeds de echte hogepriester.We lezen in Joh. 18:13 :”De soldaten brachten Jezus eerst naar Annas de schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester.Nu is gebleken dat die hogepriester Annas niet alleen betrokken wasbij het proces van Jezus, hij heeft het ook de volgelingen van Jezus heel moeilijk gemaakt. Petrus en Johannes moeten na de uitstorting van de Heilige Geest voor het Sanhedrin verschijnen en toen zal Annas wel  weer officieel het ambt van hogepriester bekleed hebben,. Hij wordt in Hand. 4:6 ook als eerste genoemd, naast andere leden die lid van het Sanhedrin en ook van het hogepriesterlijk geslacht waren. Petrus en Johannes verschijnen voor de Joodse Hoge Raad en het moet  die Annas geweest zijn die de apostelen de vraag stelde:”Door welke kracht of in wiens naam hebt u die verlamde man bij de Schone poort genezen? Het is wel bijzonder dat we nu de tombe van heel zijn familiegraf  gevonden hebben.Zie ook Hogepriesterlijk paleis (5 keer) en bij Schone Poort