A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Onbegrip discipelen


 Onbegrip discipelen‘Onthoud wat ik tegen jullie zeg: de Mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden’ Maar de leerlingen begrepen deze uitspraak niet De betekenis bleef voor hen verborgen (Luc. 9:45)’ 

Helaas kan ik geen krant, tijdschrift of boek meer lezen.Dat vnd ik heel jammer. Ik ben erg slechtziende. Daarom zal ik niet zoveel meer ttypen. Het corrigeren van de tekst kost mij heel veel moeite. Het lukt me niet alle tikfoutjes te vermijden. Mijn leeftijd speelt wellicht ook een rol Op 25 augugustus hoop ik 84 jaar te worden. Wees daarom clement als u typfoutjes ontdekt.Er is een hele reeks handelingen nodig om een verkeerde letter te vervangen.Vroeger maakten mijn vrouw en ik veel reizen  naar Bijbelse landenden, maar pas tien jaar geleden ben ik met deze website gestart

Ik ontdek nu ineens dat ik vier bestanden over de berg van Jezus’ metamorfose heb opgeslagen

Ten eerste:Berg /Veheerlijking met de meeste afbeeldingen

Ten  tweede:Stem uit de wolk

Ten derde: Betsaida duiveluitbanning

Ten vierde: Onbegrip discipelen

 

 

Vindt u het ook niet vreemd dat de discipelen tot het einde van Jezus’ leven op aarde zulke aardse, politieke gedachten over hun Meester  gekoesterd hebben? En ze hadden toch zo lang in zijn gezelschap verkeerd!Onbegrijpelijk.

Wie onderkoning?

Hoe vaak hadden ze gedacht dat hun Meester de komende messiaanse koning van Israël zou zijn. Met zijn kroning zou er voor Israël een geweldig mooie tijd aanbreken.En in het rijk van hun Meester zoudenj zij natuurlijk een heel belangrijke ereplaats innemen. Waren  zij Hem niet steeds gevolgd? Wie van hen zou de belangrijkste positie toegeschoven krijgen? Wie zou onder koning Jezus onderkoning mogen zijn?

Hemelse glorie

Hoe kwamen ze er toch toe dat te denken? Ze hadden op de berg der verheerlijking de hemelse glorie van Jezus gezien. De discipelenwaren geweldig enthousiast geworden. Weliswaar kwam er even een schaduw over hun enthousiasme, toen de negen leerlingen die onder aan de berg achtergebleven waren  niet in staat bleken de  epileptische knaap te genezen, maar dat was maar even. Toen de Meester naar beneden kwam had Hij toch de zieke jongen met een enkel woord genezen.Iedereen was met stomheid geslagen (Luc. 9:43).

Topfuncties?

De discipelen dachten dat het Gods Rijk nu wel heel gauw zou komen. Daarom begrepen ze helemaal niets van wat Jezus zei:’Onthoud het goed. De Mensenzoon zal uitgeleverd worden aan msnen.’’ Het probleem voor hen was niet dat Jezus het had over de Mensnzoon.Ze wisten heel goed dat Jezus zich zelf daarmee bedoelde.Het probleem lag ergens anders. Hoe is het mogelijk dat zij  zo juist  die stem uit de wolk hoorden:’Deze is mijn geliefde zoo. Jullie moeten naar Hem luisteren’ en nu zegt Hij dat die Zoon des mensen gearresteerd zal worden door medemensen. Daar  begrepen ze niets van.Als de Meester uitgeleverd zal worden aan mensen, kunnen zij hun erebaantjes in het komende Godsrijk ook wel vergeten.Je kunt je toch niet voorstellen dat de Meester dat zal toelaten?

Nog steeds onbegrijpelijk

Dat is een zaak die vandaag veel mensen bezig houdt.. Het is toch onvoorstelbaar dat..... en dat komt er heel wat los. Je kunt je toch niet voorstellen, dat God die op duizenden lichtaren van ons verwijderd is, er voor gekozen heeft te groeien in de buik van den vrouw en zich aan een kruis laat spijkeren? at is toch absurd?  En dat Hij zich persoonlijk met ons bemoeit? Onbegrijpelijk! Het geloof is nooit te vatten en te vangen in wat wij voorstelbaar vinden! Stel je voor! Er zijn dimensies die onze drie-dimensionale beperktheid ver te boven gaan.Er zijn zaken die meer dimensies hebben dan lengte, breedte en hoogte