A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oudste kerk


 

 

Rihab, oudste kerk?  In deze grot zou de oudste kerk in de wereld gevonden zijn volgens Jordaanse archeologen  Archeologen zeggen dat zij onder de St-Gregorius kerk in de Noord-Jordaanse plaats  Rihab een grot hebben ontdekt die  hoogstwaarschijnlijk de oudste  kerk ter wereld is. (juni 2008) 

 

 

Rihab ligt 40 km ten noorden van Amman, de hoofdstad van Jordanië. De ruimte is  tussen 33 en 70 na Christus gebouwd zegt  archeoloog Abdul Quader Hussan. Dus tussen Christus' dood en de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 door de Romeinen. Volgens een inscriptie in  de vloer zouden zeventig leerlingen van Jezus er hun toevlucht hebben gezocht, nadat zij voor de vervolging van de christenen uit Jeruzalem waren gevlucht. Enkele treden in de ruïnekerk van St George naar beneden brengen ons naar de ondergrondse kapel, die 12 meter lang en zeven meter breed is. Rond de cirkelvormige ruimte zien we stenen zetels. die gebruikt zullen zijn voor het bijwonen van een dienst. Er is nog een plek waar een dergelijke ruimte (apsis) uit die tijd is gevonden. Achter de stenen banken bevinden zich woonruimten, waar de 70 christenen een schuilplaats hebben kunnen vinden. In de kapel komt ook een tunnel uit die naar een cisterne voert. Hier hebben de bewoners hun drinkwater vandaan gehaald. Er is ook een kerkhof gevonden, potscherven en lampen. Deze kunnen ook van later datum zijn. 

Andere conclusies

De conclusie van de Jordaanse archeologen wordt wel betwijfeld. Volgens dr.D. Bauer van de Zwitserse Bijbelorganisatie kan op zijn vroegst vanaf de derde tot de vierde eeuw van kerken worden gesproken. Van een 'oerchristendom' is volgens hem pas sprake vanaf de missie van de reizen van Paulus in de jaren vijftig. In die tijd kwamen de christenen bij elkaar in woonhuizen. De vondst kan ook een synagoge zijn geweest. Archeologen maken melding van een apsis, maar een apsis als vormgeving van het Heilige is afkomstig uit basilica's en die fase hadden de christenen nog niet gehad.

Mijns inziens: synagoge voor christenen

Maar zelf geloof ik dat deze plek heel goed een plaats geweest kan zijn waar christenen samenkwamen om hun erediensten te houden. Het waren immers Joodse christenen die na 70 (de verwoesting van Jeruzalem) naar het Overjordaanse gevlucht waren, omdat zij beslist niet wilden deelnemen aan het verzet tegen de Romeinen. Natuurlijk konden ze nog geen kerken bouwen, maar het is toch zeer aannemelijk dat de Joodse christenen voor de bouw van hun eerste vergaderruimten de synagoge als voorbeeld gebruikt hebben. Het is dus helemaal niet noodzakelijk om aan te nemen, dat zij door de missiereizen van Paulus tot geloof zijn gekomen. Het is  zelfs mogelijk dat hier christenen samenkwamen die Jezus zelf nog gekend hebben.